Flinke stijging drugsdumpingen in 2018

Het aantal dumpingen van drugsafval is in 2018 fors gestegen. Uit politiecijfers blijkt dat er vorig jaar 292 keer drugsafval werd gevonden. Een jaar eerder was dat 206 keer. In totaal registreerde de politie vorig jaar ruim 450 incidenten rond de productie van synthetische drugs (aantreffen drugslab, opslaglocatie van grondstoffen of drugsafval). Dat zijn er zo’n 100 meer dan het jaar ervoor.

Meer opslaglocaties

Ook zijn er meer opslaglocaties voor synthetische drugs gevonden. Dat aantal steeg van 70 in 2017 naar 79 vorig jaar. Het aantal aangetroffen en ontmantelde drugslabs bleef met 82 gelijk. De toename van het aantal aangetroffen opslaglocaties valt deels te verklaren door een aantal onderzoeken in Oost-Nederland en in Limburg. In deze onderzoeken zijn meerdere verdachten aangehouden.

Toename in provincies

In vrijwel alle provincies werd meer drugsafval gedumpt dan in het jaar ervoor. In Noord-Brabant werd vorig jaar 109 keer drugsafval gedumpt ten opzichte van 83 keer in 2017. Met name Zuid-Holland laat met 39 lozingen een opvallende stijging zien ten opzichte van twaalf dumpingen in 2017. In de regio Den Haag steeg het aantal van drie naar achttien. De regio Rotterdam ging van negen naar 21. In Limburg werd in het afgelopen jaar 62 keer drugsafval aangetroffen (41 keer in 2017) en in Gelderland veertig keer.

Registratie verbeterd

Een eenduidige verklaring voor de sterke toename van drugsdumpingen is lastig te geven, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs van de politie. ‘Een verklaring kan zijn dat producenten meer gebruikmaken van zogenoemde pre-precursoren: legale stoffen die nodig zijn om verboden stoffen voor synthetische drugs zoals MDMA te vervaardigen. Dat levert meer afval op. Daarnaast vermoeden we ook dat sprake is van een toename van het aantal labs. Verder is de registratie van dumpingen sterk verbeterd.’

Zorgwekkend

De toename van het aantal incidenten rond synthetische drugs baart de politie zorgen. De productielocaties leveren grote risico’s op voor de omgeving en dumpingen van drugsafval veroorzaken veel milieuschade. Bovendien gaat achter de productie van synthetische drugs een wereld schuil van zware georganiseerde misdaad. ‘Daarom krijgt de bestrijding van drugshandel en -productie de komende jaren meer prioriteit bij de politie’, zegt Daniel. ‘Binnen de keuzes die we als politie maken, zullen we vaker kiezen voor drugszaken.’