Gevangene moet activiteiten ‘verdienen’

Gevangenen moeten zich voortaan goed gaan gedragen om 48 uur aan activiteiten buiten hun cel te krijgen. Wie zich niet aan de regels houdt, moet 5 uur activiteiten inleveren. Gevangenen die zich zes weken goed gedragen, kunnen een upgrade van het programma krijgen.

Onder goed gedrag wordt verstaan dat gevangenen hun cel en zichzelf schoon moeten houden, geen drugs gebruiken, beleefd zijn en met slachtoffers willen praten als die daarom vragen. Als een gevangene dat zes weken volhoudt, kan hij onderwijs, meer bezoek en interessanter werk krijgen of werken aan terugkeer in de samenleving.

Wie zich niet goed gedraagt, moet niet alleen 5 uur aan activiteiten inleveren maar moet tussendoor ook vaker op zijn cel zitten. Het nieuwe beleid is er volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie op gericht om gedetineerden soepeler laten terug te keren in de maatschappij.