Geweld in bajessen neemt niet af

In veel penitentiaire instellingen schiet de bescherming van gevangenispersoneel tegen agressie tekort. Bovendien is de werkdruk vaak te hoog. Dat concludeert de Arbeidsinspectie na een gerichte controle bij 45 locaties van justitiële instellingen. de Arbeidsinspectie schrijft dat agressie en geweld door gedetineerden en bezoekers veel voorkomen in gevangenissen’. Deze conclusie lijkt in schril contrast te staan tot wat staatssecretaris Fred Teeven recent aan de Tweede Kamer rapporteerde.

In 2008 waren de conclusies van de Arbeidsinspectie ook al negatief over geweld en werkdruk. Na gerichte controles bij justitiële inrichtingen bleek toen bij 63 procent de zaken niet in orde. Nu is dat 79 procent. 

De Dienst Justitiële Instellingen (DJI) van het ministerie van Justitie liet in 2008 een plan opstellen om de problemen met agressie en geweld aan te pakken. Maar van uitvoering van dat plan is nog onvoldoende van terechtgekomen, zo schrijft de Arbeidsinspectie.

Eerder dit jaar kwam staatsecretaris Teeven met een onderzoek waaruit bleek dat het sinds 2008 in de gevangenissen veiliger zou zijn geworden. Het aantal gemelde geweldsincidenten was de afgelopen vier jaar gedaald met tien procent. Teeven verklaarde dat doordat bewaarders op vriendelijker wijze omgaan met de gedetineerden, dankzij speciale trainingen.

Dat onderzoek was een enquete onder personeel waar 62% van alle medewerkers aan meedeed.

De Arbeidsinspectie benadrukt dat niet in alle penitentiaire instellingen onderzoek is gedaan en dat er dus geen conclusie over alle instellingen mogen worden getrokken. Maar het onderzoek is wel grootschalig uitgevoerd.