Ghb is nu hard drug

Partydrug ghb staat nu op lijst I van de Opiumwet en is daarmee een hard drug geworden. Dat is gebeurd omdat het kabinet de risico’s voor de individuele gezondheid en voor de samenleving die ontstaan door het gebruik van ghb erg groot vindt. Het kabinet zegt met de wetswijziging een signaal te geven in de richting van consumenten en het hoopt dat er ook een preventieve werking van uit gaat.

Dat is opvallend omdat er geen wetenschappelijk bewijs is door een dergelijke maatregel op zich consumenten minder van een drug gaan gebruiken.

De minister van Volksgezondheid volgt met de plaatsing van ghb op de harddruglijst het advies van het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) dat in 2011 een risicoschatting maakte.

Ook maakt de plaatsing op lijst I van de Opiumwet voorbereidingshandelingen voor de productie van ghb strafbaar. Productie, handel en bezit waren al verboden, maar tegen het voorbereiden van de productie kon niet worden opgetreden door politie en justitie. Het aspect van de strafbare voorbereidingshandelingen is van groot belang bij de bestrijding van de grondstoffen van ghb, stoffen die tot nu toe legaal waren.

De afgelopen jaren is de ernst en de frequentie van het aantal acute gezondheidsincidenten toegenomen. Ghb is moeilijk te doseren, waardoor een gebruiker na verkeerde dosering in coma kan raken. Niet alleen de acute gezondheidsproblemen, maar ook het aantal gevallen van verslaving aan ghb is de laatste tijd flink gegroeid.