Google en de opsporing

De Nederlandse autoriteiten hebben tussen juli 2011 en december 2011 de gegevens van 37 Nederlandse Google-gebruikers opgevraagd. Daarbij gaat het om 49 Google-accounts. Dat blijkt uit gegevens die het bedrijf dinsdag bekend heeft gemaakt over deze opvragingen wereldwijd. 

In totaal hebben de Nederlandse politie en inlichtingendiensten veel meer verzoeken gedaan, maar Google heeft niet alle verzoeken gehonoreerd. In 59% van de verzoeken heeft Google informatie over gebruikers doorgegeven.

Google brengt over opvragingen van autoriteiten, copyright-organisaties en blokkades van internet-verkeer via zijn servers sinds 2009 halfjaarlijks statistieken uit.

In de tweede helft van 2009 waren er opvragingen over 67 personen, in de tweede helft van 2010 over 43 personen en in de eerste helft van 2011 64 personen. In het algemeen voldoet Google aan ruwweg de helft van de verzoeken.

Nederland scoort overigens laag wat betreft het aantal verzoeken aan Google. In de Verenigde Staten waren er in de tweede helft van 2011 6321 verzoeken. In België 99, In Duitsland 1426 en in Frankrijk 1404.   

De Nederlandse autoriteiten kunnen Google niet verplichten om data over te dragen, zoals telecombedrijven daartoe een wettelijke plicht hebben, omdat de data niet op servers van Nederlandse bedrijven staan. 

Zie het Google Transparency Report.