OM verdraaide de waarheid inzake Greg R. UPDATE

Een Amsterdamse officier van justitie heeft op de zitting in de overleveringszaak van Greg Remmers – naar Italië voor cocaïnehandel – in strijd met de waarheid verklaard. Ze zei dat er in Nederland ‘geen onderzoek is verricht in het kader van een Nederlands opsporingsonderzoek’. Dat is helemaal niet waar. Crimesite beschikt over een proces-verbaal van de Nationale Recherche waarin sprake is van het opstarten van een onderzoek Anjer op Remmers c.s., naar aanleiding van een verzoek uit Italië. Het Openbaar Ministerie stelt dat de officier van justitie wel de waarheid sprak.

 

In Italië is op 14 september 2005 in de haven van Livorno 700 kilo cocaïne in beslag genomen. Op grond van deze zaak werd vorig jaar de overlevering van Remmers gevraagd, maar daarvoor was niet veel bewijs aangedragen. 

In het nu opgedoken proces-verbaal staat dat de Italianen vermoeden dat de mensen die deze cocaïnelijn opereerden ook een bestelling kregen uit Nederland, van onder meer Greg Remmers en enkele mede-verdachten. In het proces-verbaal valt te lezen dat er een onderzoeksteam van de Nationale Recherche op deze groep verdachten – in Nederland – is gaan draaien op 11 oktober 2006.

In Italiaanse media dook bovenstaande observatiefoto van Remmers (in het midden) op. Advocaten vroegen vorig jaar naar aanleiding van deze foto of er echt geen onderzoek in Nederland had plaatsgevonden, wat gezien de aanduiding Oranjeboom op de foto wel in de rede zou liggen.

Nee, zei de officier van justitie.

Nu blijkt dat er in Nederland in deze zaak wél is onderzocht. Er zijn telefoons getapt en er is geobserveerd op Remmers en een aantal andere verdachten. Vandaar ook de observatiefoto.

Was de betreffende officier van justitie niet op de hoogte gebracht door haar collega’s van het landelijk parket, dat de Nationale Recherche aanstuurt? Of heeft ze opzettelijk de waarheid verdraaid?

Volgens een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie ging het om een onderzoek dat een uitvoering was van een rechtshulpverzoek van de Italiaanse autoriteiten. Dat is dus geen Nederlands opsporingsonderzoek. De officier van justitie heeft destijds de rechtbank en is de rechtbank dus correct geïnformeerd.

De vraag is of de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam ook had besloten Remmers en drie medeverdachten over te leveren naar Italië als zij over de informatie uit het onderzoek Anjer had beschikt. In de Europese overleveringswet staat dat er niet wordt overgeleverd als de feiten in Nederland zijn begaan.

De advocaat van Remmers is verrast over het stuk. Peter Hermens: ‘Een officier van justitie kan in zo’n geval toch verzoeken om de zaak in Italië te laten vervolgen. In dat geval is de beslissing afhankelijk van hoe kritisch een rechtbank is. De rechtbank zal kijken of het bewijs in Nederland ligt en waar het zwaartepunt van het onderzoek ligt. Maar mogelijk was Remmers helemaal niet uitgeleverd als de rechtbank dit had geweten.’

In het onderzoek is er sprake van plannen om cocaïne vanuit een land in Afrika (‘vermoedelijk Tunesië’) naar Europa zal worden verscheept. De politie concludeert dat een Italiaan die in Nederland woont contact heeft met Jerry G. (de man met de paardenstaart) en constateert dat deze G. contact heeft met Greg Remmers.  

In de Italiaanse stukken die ten grondslag lagen aan het overleveringsverzoek komen deze vermoedens die zijn geconcludeerd uit telefoontaps niet voor.

Hermens: ‘Die stukken kenmerkten zich door een grote mate van schimmigheid. Eerst zou Remmers betrokken zijn bij die 700 kilo in Livorno. In latere stukken gaat het over voorbereidingshandelingen voor onbekende grote hoeveelheden cocaïne. Maar het blijft allemaal vaag.’

Ook was er aanvankelijk sprake van dat Remmers in 2005 overleg zou hebben gevoerd in een hotel in Venezuela over het coke-transport naar Livorno. Daarop bleek dat Remmers destijds gedetineerd zat en dus niet in dat hotel kon zijn geweest.

Een advocaat van een medeverdachte zei ter zitting in de overleveringszaak de slordigheid van de Italiaanse autoriteiten met betrekking tot informatieverstrekking over de inhoud van het dossier ‘schandalig’ te vinden.

Zie ook:

Remmers: ‘Wat begint met een leugen…’

Greg R. mag worden overgeleverd aan Italië

Greg Remmers: ‘Ik ben snel weer thuis’