Grootste vastgoedfraude ooit voor rechter

Vandaag zet de rechtbank in Haarlem de behandeling van de vastgoedfraudezaak rond het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds voort. Gisteren was er al een regiezitting waar veertien advocaten, vergezeld van advocaat-stagiaires, student-stagiaires en andere kantoorgenoten bij aanwezig waren. Hoofdverdachten zijn Jan van V. en Nico V. Onder hun leiding van werd goedkoop vastgoed gekocht door de bedrijven en weer te duur verkocht. Het verschil ging naar hun eigen portemonnee. Jan van V. zou als directeur van Bouwfonds opdrachten hebben gegund in ruil voor steekpenningen. De tientallen verdachten in de zaak zijn verdacht van oplichting, omkoping, fraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Door Seda Beyik

De bedoeling is de zaak deze maand inhoudelijk te behandelen maar de verdediging wil eerst nog het een en ander uitgezocht hebben. Volgens de verdediging ‘schreeuwen’ sommige  stukken in het dossier om nadere uitleg. Er zijn volgens de verdediging documenten gebruikt, zoals gespreksverslagen, die zijn verkregen door de Belastingdienst, waarbij verdachten antwoord hebben gegeven op de aan hen gestelde vragen, zonder op dat moment bewust te zijn dat er sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.

Op het moment dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld dan gelden de regels uit het Wetboek van Strafvordering, zoals het geven van cautie. Maar of die waarborgen zijn nageleefd is onduidelijk.

De grote vraag die donderdag opkwam was of het verkrijgen van het bewijs door de Belastingdienst rechtmatig was. De Belastingdienst is volgens de verdediging doelbewust ingezet voor strafvorderlijk onderzoek.

Mogelijk is sprake van detournement de pouvoir, oftewel misbruik van controlebevoegdheden. Om een voorbeeld te noemen: bij het onderzoek naar de geldstromen van Bouwfonds werden strafdossiers van personeelsleden onderzocht, terwijl een strafdossier geen enkel fiscaal belang heeft. Dus het verrichte onderzoek heeft een geheel ander doel en dat is niet toegestaan. ?   

De verdediging wil verder onder meer inzage in de stukken van de geheimhoudersverklaringen, geheimhoudersgesprekken die niet zijn vernietigd, en wil verder getuigen hierover horen.