Crimesite geen bron voor rechtbank

Wat moeten we met Henk Rommy, die vastzit in de Verenigde Staten? Wil Rommy getuige zijn in het Passage-proces of niet? De rechtbank van Amsterdam vroeg zich dat maandag tijdens een zitting af. En wat moet de rechtbank met Crimesite? Dat Rommy zelf op Crimesite had geschreven wel te willen getuigen, daar kon de jongste rechter niks mee. ‘Vage bron’, vond ze. Het Openbaar Ministerie, bij monde van officier van justitie Betty Wind, vond Crimesite zelfs ‘een bron waar we niks mee kunnen.’ 

De nieuwe getuige Harry W. beschuldigt Rommy van het opdracht geven voor moorden net als Passage-verdachte “Moppie” R. Rommy heeft op Crimesite daar iets over geschreven en ook lelijke dingen over de getuige W.

Maar dat kan aan de getuige niet worden voorgehouden, vond de jongste rechter. Wie weet is dat Rommy wel helemaal niet, daar op Crimesite schrijft, dacht ze misschien. Al die vage intersites ook.

Als Rommy zijn bericht netjes had laten afdrukken op het papier van het NRC-Handelsblad, had ze het misschien wel willen voorhouden? Maar goed. 

We hadden het al uitgelegd. Nu nog maar een gebeld met de advocaat van Rommy. Temeer daar officier van justitie Betty Wind andermaal ter zitting zei dat Rommy’s advocaat had laten weten dat Rommy wel wil maar ‘dat dit niet blijkt te kloppen.’ Wind wilde het liever ‘formeel houden’ en formeel werkt Rommy niet mee, zegt ze.

Advocaat Mark Teurlings: ‘Echt onzin. Rommy wil graag praten, maar in Nederland. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dit soort verzoeken met voorwaarden te omkleden in een onderhandeling. De Amerikaanse advocaat heeft daarom gevraagd: wat zijn jullie voorwaarden? Daarop heeft hij niks teruggehoord.’