Herzieningsverzoek Zaak Gonda Smit afgewezen (VIDEO)

De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van Reinier Smit afgewezen. Smit is 17 december 2009 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn vrouw Gonda en opzettelijke brandstichting.

Sluis

Gonda Smit werd in december 1996 dood aangetroffen in haar kantoor aan haar huis in Hoogezand dat deels was uitgebrand. De kinderen waren door Reinier Smit gered. Gonda bleek al voor de brand te zijn gedood. Reinier was meteen verdacht, maar er was onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Volgens het Openbaar Ministerie had Smit een gokverslaving en incasseerde hij geld door de brand. Peter de Vries heeft altijd geloofd in de schuld van Reinier Smit (zie video onder).

In het herzieningsverzoek van advocaat Geert-Jan Knoops was aangevoerd dat de reconstructie die de politie destijds heeft gemaakt van het alibi van Smit op onjuiste gegevens berust. De gegevens over de passagetijden van schepen door de sluis bij Gaarkeuken in het Starkenborghkanaal zijn anders dan waarvan de politie uitging. Smit zou dus geen tijd en gelegenheid hebben gehad voor het doden van zijn echtgenote en het brandstichten in de woning. De Hoge Raad schuift dat nu terzijde omdat de enige bron voor dit alibi en de route die hij in zijn auto zou hebben gereden Reinier Smit zelf is. Er waren geen nieuwe objectieve, controleerbare feiten die deze verklaring ondersteunen.

Andere conclusie

De Hoge Raad moet kijken of de andere passagetijden het hof indertijd tot een andere conclusie hadden kunnen brengen. Dat is niet zo volgens de Hoge Raad. Het gerechtshof dat Smit veroordeelde heeft volgens de Hoge Raad niet vastgesteld dat Smit deze route inderdaad gereden heeft. Smit had tijd en gelegenheid om de betreffende misdrijven te plegen, zo oordeelde het hof. De gegevens over de passagetijden van schepen op de avond van de doodslag en de brand doen dus aan dat oordeel niets af, zo redeneert de Hoge Raad.

Enige belastende verklaring

Een andere grond voor de herziening was een getuige op grond waarvan het gerechtshof tot de veroordeling kwam. Deze medegedetineerde van Smit had bij de rechter-commissaris een verklaring afgelegd dat Smit hem zou hebben benaderd en hem hebben gevraagd tegen betaling een alternatief scenario op te stellen. Het hof liet in haar arrest in feite weten zonder deze getuige niet tot een veroordeling te kunnen komen. Het was de enige belastende verklaring.

Geen steun

Deze getuige heeft later bij de advocaten van Smit zijn verklaring gewijzigd in die zin dat Smit nooit tegenover hem zou hebben gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn echtgenote en de brandstichting. De Hoge Raad vindt dat niet duidelijk wordt waarom de getuige terugkomt op zijn voor Smit belastende verklaring. En ook stelt de Hoge Raad dat de gewijzigde verklaring geen steun vindt in andere gegevens.

Het arrest van de Hoge Raad.