Het wezenlijke verdedigingsbelang in Passage

‘Op 27 juni jl vond de laatste zitting van het liquidatieproces voor het zomerreces plaats. Toen de inhoudelijke behandeling begon in februari 2009, was het de bedoeling dat de laatste zittingsdag in december van datzelfde jaar zou plaatsvinden. Een heel jaar zittingen in de Bunker in Osdorp, wat een megaproces, dachten we nog.’ Dat schrijft advocaat Sander Janssen op Crimescene.pro.

‘Als iemand voorspeld zou hebben dat het vonnis niet eerder dan de zomer van 2012 zou komen, zou hij voor gek zijn verklaard, en toch is dat nu de meest recente planning: laatste zittingsdag in maart 2012, en uitspraak ergens in de zomer. Nog zeker een jaar dus.

Er zijn meerdere redenen waarom de zaak zo gigantisch is uitgelopen, maar in de kern kunnen deze worden terug gebracht naar één omstandigheid: de ‘kroongetuige’ la S. Het hele Passage-proces draait om de grote hoeveelheid verklaringen die hij over meerdere moorden, pogingen en voorbereidingen daartoe, en diverse andere zaken heeft afgelegd.

Het grootste deel van zijn informatie zou hij hebben gehad van mijn cliënt, Jessy R, die dat overigens ontkent. Uiteindelijk draait de zaak dus voor een groot deel om de vraag of La S nu wel of niet de waarheid vertelt. Zonder de verklaringen van La Serpe is er onvoldoende bewijs dat de verdachten bij al die moorden betrokken zijn.

Het is verder de eerste keer dat het Openbaar Ministerie gebruik heeft gemaakt van de nieuwe wettelijke regeling om een ‘deal’ met een crimineel te maken, en ook daarom is er een sterke wens het proces een succes te laten zijn (voor het OM wel te verstaan). Gevolg van dat alles is dat de betrouwbaarheid van la S en van zijn verklaringen centraal staat, en juist op dat punt komt er steeds meer informatie aan het licht die daarover ernstige twijfels oproept.

Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de laatste maanden in de zaken van de moord op Gerrie Bethlehem (dossier Boeddha) en de aanslag op Ariën K.

Over Bethlehem heeft la S verklaard, dat hij denkt dat Jessy R daar achter zit, maar dat hij er verder eigenlijk niets van weet en dat hij het slachtoffer ook niet kent. Over de aanslag op K. heeft la S helemaal niets verklaard. Wel heeft hij bij diverse gelegenheden gezegd dat hij behalve de zaken waar hij in zijn deal over verklaart, bij geen enkel levensdelict betrokken is. Dus ook niet bij die aanslag op K.

De verdediging heeft echter 2 anonieme getuigen aangebracht die verklaren dat zij van La S hebben gehoord dat hij een man in een loods zou hebben doodgeschoten. Volgens Jessy is dat Bethlehem. Ook de getuige Rob de W, door de verdediging meegebracht naar de zitting, verklaart dat hij de indruk had dat la S bij de dood van Bethlehem betrokken was, en hij verklaart dat la S Bethlehem zeker gekend heeft.

Bovendien verklaart Rob de W dat hij van La S heeft gehoord dat hij (la S) de opdracht tot de aanslag op K. heeft gegeven. Hetzelfde heeft Rob de W nog diezelfde dag gehoord van de tot een week geleden al jaren voortvluchtige René P.

Tot slot heeft in de laatste weken de in de media al bekende ‘Peerke’ S verklaard dat hij op een avond van la S heeft gehoord dat deze een lichaam in het water had gegooid. Dat zou dus weer de in het Amsterdam-Rijn kanaal gevonden Bethlehem zijn.

Het bewijs dat la S over minimaal twee levensdelicten niet de waarheid heeft verteld, stapelt zich dus op. Het resultaat daarvan is, dat de rechtbank zich intensief met deze twee zaken moet bezig houden, terwijl daar op dit moment niemand voor vervolgd wordt. Dat is natuurlijk niet hoe het normaal gaat: politie en OM doen onderzoek in lopende zaken, en de rechtbank gaat zich er pas mee bemoeien wanneer er verdachten voor die zaken worden vervolgd. (…)

Lees verder Crimescene.pro.