Hoe de gevangenis telefoontjes probeert te pakken

Crimesite schreef er vorig jaar al over: dat piepkleine telefoontjes volop worden gebruikt in gevangenissen. De penitentiaire inrichtingen proberen op verschillende manieren de kleine mobieltjes te traceren. En met succes: in de gevangenis Torentijd in Middelburg bijvoorbeeld zijn dit jaar dertien telefoontjes ontdekt. 

In de PZC een schets van de situatie in Torentijd. Daaruit blijkt onder andere dat de gevangenissen verschillende methodes inzetten om de telefoontjes te vinden.

Telefoonhond

Sinds 1 juni heeft justitie de beschikking over speurhond Amy (foto), die getraind is op het vinden van mobieltjes. Amy reist langs verschillende gevangenissen. In Middelburg ontdekte de hond tijdens een inspectie drie telefoontjes. Een tweede telefoonhond is inmiddels in opleiding. Daarnaast verwacht justitie veel van een proef met een nieuwe security scanner, die alle objecten op en in het lichaam op een scherm laat zien, ook als ze niet van metaal zijn, zoals de mobieltjes.

Mobifinder

Ook wordt een zogenaamde mobifinder ingezet, een apparaat dat het signaal oppikt dat de telefoon naar de zendmast straalt. Tenslotte worden steekproefgewijs de cellen onderzocht. Daar worden nog steeds de meeste mobieltjes gevonden. In Middelburg werden er ook telefoons ontdekt in gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken, de sportzaal en de luchtplaatsen.

Robert Meijer, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen tegenover de PZC: ‘De telefoons zijn niet altijd herleidbaar tot individuen. Soms kun je vermoeden dat meerdere mensen er gebruik van maken. Als op een afdeling opeens veel minder dan normaal gebruik wordt gemaakt van de telefoon van de gevangenis, waarvoor gedetineerden een tegoed kunnen kopen, kun je wel raden dat er misschien een alternatief voorhanden is.’

Hier eerdere berichten over kleine mobieltjes in de gevangenissen:

Kleine telefoontjes volop in gebruik in gevangenissen

Mobiele telefoons in Limburgse bajes

Bajessmokkel: ‘het personeel is het probleem’