Hof: Clemens K. krijgt 4,5 jaar cel

Clemens K., de man bijna 16 miljoen euro liet verdwijnen bij cultuurfonds BKVB, is in hoger beroep door het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De officier van justitie had twee weken geleden ook 4,5 jaar cel geëist voor miljoenenverduistering. Van de rechtbank kreeg hij vijf jaar cel.

Financiële man

Tussen 2007 en 2009 sluisde K. zo’n 16 miljoen euro weg van het Amsterdamse cultuurfonds BKVB, waar hij de financiële man was. Eerder deed K. op kleinere schaal hetzelfde bij Stichting Kunst en Openbare Ruimte: toen verdween vier ton naar de rekeningen van zijn twee Thaise vriendinnen. Bijna vier miljoen euro is nog niet gevonden. K. heeft de fraude erkend. Hij zegt te zijn gedwongen.

Geen overmacht

Maar het hof vindt het niet aannemelijk dat de verduistering is gepleegd onder zodanige druk van anderen dat sprake is van overmacht. Het hof acht alle feiten bewezen en de verdachte strafbaar. Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft het hof rekening gehouden met een aantal factoren. De verdachte was jaren werkzaam voor twee met overheidsgeld gesubsidieerde stichtingen, die een belangrijke rol spelen in de financiële ondersteuning van kunstenaars en kunstprojecten. K. heeft niet alleen de stichtingen financiële schade toegebracht, maar ook het aanzien van de gesubsidieerde kunstsector ernstig geschaad, vindt het hof.

Gewin

Hij heeft zich hierbij laten leiden door de zucht naar financieel gewin, schrijft het hof:

De ernst van de deze misdrijven wordt mede bepaald door de omvang en het stelselmatige karakter van de fraude en het grensoverschrijdende aspect ervan. Anderzijds speelt een rol dat de verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Het hof weegt hierbij mee dat het dossier aanwijzingen bevat dat hij de dynamiek van zijn samenwerking met anderen van dubieus allooi heeft onderschat en onder invloed van deze mensen tot een omvangrijkere fraude is gekomen dan aanvankelijk zijn bedoeling was.

Eerdere berichten:

Beschuldiging over moord Noteboren

Clemens K. had Israëlisch paspoort

Clemens K. mogelijk in Thailand gehoord

Clemens K. toch niet naar NL

Het leven van Clemens K. in film

Schlemiel in Thailand

Mega-fraudeur krijgt vrijgeleide

Medeverdachte wil Clemens K. vinden