Hof kraakt vervalsen pv’s door agenten

In een drugszaak heeft vorige maand het gerechtshof Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard omdat de politie doelbewust een proces-verbaal heeft vervalst. De agenten wilden gladstrijken dat ze op oneigenlijke gronden de auto van de verdachte hadden doorzocht.

Door @Wim van de Pol

Het hof vindt het bijstellen van het proces-verbaal zeer ernstig omdat de politie daarmee de waarheidsvinding heeft belemmerd en de verdachte geen recht kreeg op een eerlijk proces. De man was aangehouden met 42 kilo amfetamine in de auto. Tegen hem was in hoger beroep 18 maanden en 53 dagen en een taakstraf geëist. In eerste aanleg had hij een gevangenisstraf voor de duur van 3,5 jaar opgelegd gekregen.

Wat was er gebeurd?

Gefouilleerd

Op 6 mei 2011 zagen politieagenten in een burgerauto om 22.50 een VW Golf een zijweg inslaan van de N244 bij Edam. De agenten vonden de bestuurder verdacht. Hij keek hen ‘opvallend lang aan’. Op Golfjes zeiden de agenten extra alert te zijn omdat ze vaak door criminelen worden gebruikt. De Golf in kwestie bleek gesignaleerd door de Belastingdienst, zo gaf de meldkamer door. Hij moest in beslag worden genomen. Toen de auto staande was gehouden werd de kofferbak geopend en daarin stonden emmers en een vat met een verdachte vloeistof, die (later) 42 kilo amfetamine bleek te zijn. De auto is verder doorzocht, de man is meegenomen naar het bureau en daar gefouilleerd. Hij was volgens de agenten nog steeds geen verdachte.

Wat is over de gang van zaken nu precies opgeschreven? Dat is van belang omdat agenten niet zonder redelijk vermoeden van schuld een verdachte mogen aanhouden en bijvoorbeeld de kofferbak doorzoeken. Een dag later tekenden drie agenten een proces-verbaal van bevindingen hierover.

Anders

Advocaat Cem Polat stelde vast dat dit proces-verbaal net anders was dan hetzelfde proces-verbaal dat later in het einddossier van de rechtbank terechtkwam. Het was bijgesteld. In hoger beroep heeft het gerechtshof onderzoek laten doen naar de verbalen. Vast kwam te staan dat de verschillen in de processen-verbaal betrekking hebben op de vraag wanneer de agenten de man begonnen te verdenking van een drugsmisdrijf.

Maskeren

Het hof constateerde dat de agenten in de tweede versie van het verbaal elke mogelijke verwijzing naar een verdenking op grond van de Opiumwet wilden maskeren. De reden: ze wilden geen discussie over de vraag of er wel een redelijk vermoeden van schuld was van overtreding van de Opiumwet, toen ze de kofferbak lieten openen, de bestuurder gingen fouilleren en de auto doorzochten. In de tweede versie wordt benadrukt dat de agenten alleen handelden vanwege het gelegde fiscale beslag.

Een voorbeeld. In de eerste versie staat:

Ik, verbalisant doorzocht de auto en trof niets ter zake dienende aan.

In de tweede versie:

Ik verbalisant doorzocht de auto omdat wij deze over zouden dragen aan de belastingdienst. Ik trof niets ter zake dienende aan.

Glad strijken

Het hof vindt het ‘aannemelijk’ dat de verbalisanten eigenlijk direct de auto op drugs wilden controleren, en dat ook hebben gedaan. Maar daarvoor ontbrak de wettelijke basis. Ze mochten de auto wel meenemen en doorzoeken omdat die in beslag genomen moest worden, maar ze mochten de bestuurder niet aanhouden en meenemen naar het bureau. Om één en ander netjes glad te strijken hebben ze hun oorspronkelijke versie van het verhaal een beetje bijgesteld.

Verweer

De doorzoeking en aanhouding waren dus mogelijk onrechtmatig. Advocaat Cem Polat:

Met het doelbewust aanpassen van het proces-verbaal hebben ze geprobeerd de daadwerkelijke gang van zaken te maskeren. Een ieder moet volledig kunnen vertrouwen op een proces-verbaal dat op ambtseed is opgemaakt. Als blijkt dat er gesjoemeld is, dan is naar mijn mening niet-ontvankelijk de enige gepaste sanctie. Dus, een mooi arrest van het hof.

Zie het arrest en andere berichten over politiecontroles van auto’s:

Vrijspraak na ‘onbevoegde’ politiecontrole

Politie haalt geld uit een auto (VIDEO)