Innovaties binnen forensisch onderzoek

Op 25 september vindt in Den Haag een congres plaats over effectieve criminaliteitsbestrijding. Onderdeel van het programma is onder andere het thema Forensische innovaties met aandacht voor de dna-succesmeter en een onderzoek dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deed naar het achterblijven van dna-sporen bij het verslepen van (dode) lichamen.

Een dna-succesmeter maakt het binnenkort mogelijk om bij opsporingsonderzoeken kansrijke dna-sporen al op de plaats delict (pd) te herkennen. Anna Mapes, die op het congres zal spreken, eerder in een persbericht van de politie: ‘Het is een computerprogramma dat werkt met objectieve data over dna. De meter geeft aan hoeveel kans een spoor maakt als het wordt ingestuurd.’ Het is volgens Mapes een zuiver technisch, maar uiterst effectief hulpmiddel.

Gebruik maken van elkaars data

Het gebruik van de dna- succesmeter is een eerste stap in het delen van data in de forensische keten. Linda Schreuders, projectleider bij de politie: ‘We streven ernaar om in de toekomst een gemeenschappelijk systeem te hebben voor politie, NFI en OM, zodat we van elkaars data gebruik kunnen maken. Dat is nu nog niet mogelijk, maar de dna-succesmeter, nu nog een prototype, is daar een eerste voorbeeld van.’

Meerdere daders

Enkele jaren geleden deed het NFI onderzoek naar het achterblijven van dna-sporen bij het verslepen van lichamen. Het rapport bevat tal van interessante gegevens. Zo is opvallend dat vrouwen bij het slepen van slachtoffers over het algemeen iets meer dna achterlaten dan mannen. Groter is het verschil bij achtergelaten dna tussen gevallen waarbij er 1 of 2 daders actief zijn bij het verslepen van een lichaam. Meerdere daders laten meer dna achter dan 1 dader. Dat is op zichzelf niet zo verwonderlijk, maar wel opvallend is dan weer de plaats waar dat dna wordt achtergelaten: bij 2 daders zit het dna vooral op de benen (81%), in het geval er 1 dader is, dan is dat veel minder (minder dan 50%).

Sprekers

De sprekers over het thema Forensische innovaties zijn: Bas Kokshoorn (senior dna-deskundige NFI), Anna Mapes (senior forensisch adviseur politie midden-nederland) en Charles Berger (Bijzonder Hoogleraar Criminalistiek, Universiteit Leiden).

Meer informatie over het complete congresprogramma vindt u hier: Vormgeving van Informatie gedreven Criminaliteitsbeheersing

Opgeven voor het congres kan hier.