Na jaren veroordeling in Turkse “infiltrant”-zaak (UPDATE)

De rechtbank Rotterdam heeft dinsdag straffen opgelegd in de jarenlang slepende “Benoit-zaak”. De zaak ging om een kleine hoeveelheid heroïne. Er ontstond grote consternatie over omdat er waarschijnlijk een criminele burgerinfiltrant is ingezet. Er loopt nog steeds een procedure over een meineed-aangifte tegen een betrokken politieman.

Door @Wim van de Pol

Het draaide in deze zaak om een poging tot het invoeren van 84 kilo heroïne die in 2005 in Duitsland werd onderschept. De eindbestemming van de heroïne was Nederland en de beoogde afnemers waren vijf in Nederland wonende Turken. Eerder had de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard. Het Haagse gerechtshof verwees de zaak weer terug onder de voorwaarde dat bepaalde getuigen betrouwbaar te achten waren.

Burgerinfiltranten

Cruciaal was een politieman Eef van W. die destijds in de Turkse hoofdstad Ankara liaison-officier was. De rechtbank vond het in eerste instantie bewezen dat er met wetenschap van deze politieman twee criminele burgerinfiltranten waren ingezet, waarvan er één “Cemil”, flink verdiende aan een heroïnelijn naar West-Europa met een transportonderneming. De vraag was in hoeverre officieren van justitie, onder wie Fred Teeven, en topfiguren binnen de toenmalige Nationale Recherche, onder wie Fred Westerbeke, nu hoofdofficier bij het landelijk parket, wisten dat er onder het oog van de recherche heroïne Nederland was binnengesmokkeld.

Tayyar C.

Over die vraag is een hele rij getuigen gehoord, onder wie Tayyar C., een oud politieman die na zijn cruciale rol in het onderzoek naar Hüseyin Baybaşin, werd overgeplaatst door Pieter-Jaap Aalbersberg, nu korpschef in Amsterdam. Daarna werkte hij onder de Amsterdamse commissaris John Olierook aan een serie heroïne-onderzoeken en onder meer ook aan het Benoit-onderzoek. C. getuigde dat de gewraakte politieman had gelogen en dat hij met burgerinfiltranten in de weer was geweest. Zelf gaf hij aan te denken dat er was gewerkt met criminele burgerinfiltranten.

Het gerechtshof achtte echter (voormalige) topfiguren uit de Nationale Recherche betrouwbaarder. Het hof gaf de rechtbank de consignatie:

De verklaringen van Van W. als betrouwbaar aan te merken.

Advocaten deden aangifte wegens meineed tegen Eef van W.. Die had onder meer onder verklaard dat hij de naam van de vermeende criminele burgerinfiltrant “Cemil” niet kende. Hierover lopen nu een artikel 12-procedures bij het gerechtshof om toch strafrechtelijke vervolging af te dwingen.

Nieuwe feiten

De Rotterdamse rechtbank ging ook uit van de betrouwbaarheid van de getuigen uit de voormalige Nationale Recherche. Maar in een tussenvonnis eerder dit jaar maakte de rechtbank nog het voorbehoud dat hier anders tegenaan gekeken zou kunnen worden als er uit de meineed-procedure tegen Van W. nieuwe feiten zouden blijken. De rechtbank heeft niet willen wachten op de uitkomst van de meineed-procedures:

De rechtbank acht, zoals vermeld, niet ondenkbaar dat deze procedures nova aan het licht zouden kunnen brengen. Dit gegeven brengt echter niet met zich mee, dat zij bij deze stand van zaken de uitkomst hiervan af dient te wachten alvorens tot een inhoudelijke behandeling van deze strafzaak over te gaan.

Advocaat Jos Rijser:

Ik ben verbaasd dat de rechtbank het tussenvonnis naast zich neer heeft gelegd en niet wil wachten op de uitkomst van de klacht bij het gerechtshof, die toch op korte termijn te verwachten is. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat de rechtbank er zo snel mogelijk van af wil, om welke reden dan ook. Het wordt niet uitgelegd. Ik vind het echt onbegrijpelijk.

Van de vijf verdachten is er één overleden. Het Openbaar Ministerie had begin december gevangenisstraffen tot vier jaar geëist maa de rechtbank legde voorwaardelijke straffen op en een straf die niet boven de periode van de voorlopige hechtenis uitkwam. Eén verdachte moet een boete van 45.000 betalen.

Zie eerdere berichten over de affaire:

Aangifte meineed tegen politie-liaison (UPDATE)

Liegen over de burgerinfiltrant

De Amsterdamse heroinelijn

Aalbersberg, Olierook en Imaç

De AIVD en de Turkse infiltratiezaak

Infiltratiezaak: OM in hoger beroep

Hoofdofficier en minister logen