Jeugdcriminaliteit sterk gedaald

De criminaliteit onder jongeren daalde afgelopen jaar opnieuw sterk, waarmee de trend van de laatste jaren wordt doorgezet. In de afgelopen 7 jaar is de jeugdcriminaliteit zelfs gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Buro voor de Statistiek die vandaag zijn gepubliceerd.

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te hebben gepleegd daalde ook tussen 2010 en 2015. Van 2007 tot en met 2014 daalde het aantal aangehouden verdachten per 1 000 leeftijdgenoten onder 12- tot 18-jarigen met 64 procent, en onder 18 tot 23-jarigen met 45 procent. Onder volwassenen van 23 jaar en ouder nam het aandeel verdachten in deze periode af met 32 procent.

Age curve

Uit onderstaande grafiek, ook wel ‘age-crime curve’ genoemd, blijkt dat het aantal verdachten als aandeel van de bevolking stijgt van het twaalfde tot het twintigste levensjaar en daarna weer daalt. Van 2007 tot en met 2014 daalde het aantal aangehouden verdachten per 1 000 leeftijdgenoten onder 12- tot 18-jarigen met 64 procent, en onder 18 tot 23-jarigen met 45 procent.

Gevoel van onveiligheid

Ondanks de sterk dalende criminaliteitscijfers (ook bij volwassenen), neemt het gevoel van onveiligheid bij burgers niet af. Het gevoel van onveiligheid onder de bevolking bleef in 2015 gelijk aan dat in het voorgaande jaar. Het aandeel burgers dat zich wel eens onveilig voelde nam tussen 2012 en 2015 af van 36,6 naar 35,6 procent. Het gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt bleef in deze periode vrijwel gelijk rond 18 procent, maar daalde op de meeste locaties in de eigen woonplaats.