Jeugddetentie voor Facebook-moord

Polly W. het meisje dat samen met haar vriendje Wesley C. opdracht gaf voor de moord op Winsie Hau is veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie en moet ook behandeld worden in een jeugdinrichting. De rechtbank in Arnhem vindt het wettig en overtuigend bewezen dat de twee verdachten schuldig zijn aan medeplegen van uitlokking van de moord op Winsie. De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) duurt drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.  

Het opzettelijk uitlokken van de moord blijkt volgens de rechtbank uit de handelingen die zijn verricht door beide verdachten zoals het benaderen van de uiteindelijke moordenaar, het bij hem aandringen Winsie te doden en het hem voorzien van de benodigde informatie. Het was beide verdachten daarbij ook steeds duidelijk dat het om het doden van Winsie ging. Uiteindelijk is Winsie ook gedood. Samen hebben verdachten de moord bedacht en voorbereid, waarbij ieder een eigen bijdrage had. Zo is er geld geboden en zijn er beloften gedaan.

De verdachten waren toen het feit werd gepleegd beiden minderjarig. Het uitgangspunt is dan dat zij volgens het minderjarigenstrafrecht worden berecht. Gelet op hun leeftijd, was het ook mogelijk geweest om het volwassenenstrafrecht toe te passen. De ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit gepleegd is, zouden toepassing van het volwassenenrecht op zichzelf rechtvaardigen. De rechtbank heeft hier gelet op de persoon van de verdachten niet voor gekozen. Bij beide verdachten is sprake van een dreigende persoonlijkheidsstoornis en beide verdachten functioneren op een lager dan gemiddeld sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. De deskundigen die de verdachten hebben onderzocht, zien goede behandelmogelijkheden als nú met de behandeling wordt begonnen. De deskundigen willen bovendien dat de ouders van de verdachten bij de behandeling worden betrokken. Dit kan allemaal worden gerealiseerd als de verdachten in een jeugdinstelling worden geplaatst. Dit heeft voor de rechtbank de doorslag gegeven om te kiezen voor toepassing van het jeugdrecht.

Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan een uitzonderlijk ernstig strafbaar feit. Dat vriendschap tussen twee jonge meisjes kan omslaan in diepe haat en uiteindelijk tot uitlokking van moord kan leiden, is schokkend en nauwelijks te bevatten. De gevolgen voor de nabestaanden zijn onbeschrijfelijk. De schok in de samenleving is enorm. De beide verdachten hebben in de lange aanloopperiode meerdere keren de gelegenheid gehad zich te bezinnen en af te zien van het plan. Dit hebben zij niet gedaan.

Alles bij elkaar opgeteld vindt de rechtbank alleen de maximale jeugdstraf passend. De vorderingen van de vader van Winsie worden toegewezen tot een bedrag van ruim 18.000 euro. Lees de twee vonnissen. Op 3 september is een jongen veroordeeld voor moord en poging tot doodslag tot de maximale jeugdstraf.

De vader van het vermoorde meisje noemt de jeugdstraf ‘belachelijk’.