Danny K.: ‘de jacht op een verdenking’

Aan het begin van het onderzoek naar Danny K. is het Openbaar Ministerie voortdurend vergeefs op jacht geweest naar een verdenking. Dat zei advocaat Inez Weski donderdag in haar pleidooi voor de rechtbank in Haarlem. Volgens Weski is de start van het onderzoek niet helder en lag er feitelijk geen verdenking terwijl niettemin wel jarenlang zeer vergaande afluistertechnieken zijn ingezet.

Door @Wim van de Pol

Dat alles moet volgens Weski leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Aan K. en onder meer Dick Vrij werd uiteindelijk slechts witwassen, enkele geweldsincidenten en lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd. De insteek was echter groots: cocaïne- en xtc-handel en liquidaties. Maar die verdenkingen waren gebaseerd op anonieme informatie van de Criminele Inlichtingendienst (CIE) en hadden soms niet eens betrekking op Danny K. zelf. Door gegoochel met verdenkingen tegen Hans Nijman en Dick Vrij werd hun vriend Danny K. er ook bij betrokken. Weski: ‘Het Openbaar Ministerie stelde dat de inzet van BOB middelen, zoals afluisteren op zijn plaats zou zijn indien sprake was van ernstige misdrijven en het onderzoek het afluisteren dringend vordert. Maar wat als die misdrijven en zeker niet die ernstige er niet zijn? Ik vind dat de verdenkingen in redelijkheid niet tot de inzet van de BOB middelen konden leiden en de grondslag daartoe onvoldoende inzichtelijk en toetsbaar is.’ En dus heeft het Openbaar Minsterie volgens haar het recht op vervolging van K. verspeeld.

72.819 opnames

Vanaf 2010 gingen alle registers op Danny K. c.s. los. Zijn auto, zijn appartement en andere locaties werden voortdurend direct afgeluisterd, net als zijn telefoons. De resultaten belandden uiteindelijk op een harde schijf met 745 gigabyte aan databestanden, te weten 658 gigabyte aan  audio-opnames verdeeld in 72.819 audiobestanden. De tijd ontbrak voor K. en Weski om dat alles te beluisteren ook al omdat de verslaglegging van al dat bewijs volgens Weski belabberd is. Er was geen duidelijk register waarin een verwijzing stond naar de opgenomen gesprekken. Opzoeken van relevante fragmenten was dus niet mogelijk. Verder bleek na forensisch onderzoek dat van alle kennelijk en gevoerde afgetapte telefoongesprekken (335.261) slechts 17% in audiobestanden op de harde schijf stond (55.540 gesprekken).

Arbitrair

De selectie van getapte telefoongesprekken en direct afgeluisterde gesprekken die aan het dossier (de harde schijf) zijn toegevoegd is op arbitraire wijze gemaakt door de politie. Op welke criteria het ene gesprek wel en het andere niet is meegenomen is onduidelijk. In een auto is bijvoorbeeld 370 dagen opgenomen, maar slechts 19 dagen zijn aanwezig in het dossier. Wat er gezegd is op die overige dagen is komt de rechtbank niet te weten.

Viezerik

Volgens Weski blijkt uit de wel gerapporteerde gespreksfragmenten overigens niet dat haar cliënt schuldig is en is er door de politie aantoonbaar verkeerd geïnterpreteerd of juist informatie genegeerd. Zo blijkt volgens haar uit sommige direct afgeluisterde gesprekken dat K. niets meer met afpersing of afdreiging van doen wilde hebben:

‘Pfffr, die Kachel, dat is niks’. Weet je. Dat is een soort afperser in verband met zijn vriendje zeg maar terwijl die kachel in de maling is genomen door die gozer. Het is gewoon een viezerik achteraf, die gozer. Danny zegt dat hij het te druk had met zijn bajesleven dus hij zag dat niet. Danny zag het wel maar dacht er verder niet over na. Danny is helemaal klaar met die figuren. Je hebt er niks aan. Bij Danny komen ze of als vriend of als Danny problemen moet oplossen, met Japie of zo. Vroeger deed Danny dat. Maar nu, los je eigen probleem op. Noem mijn naam ook niet, dan heb je echt een probleem. Zoek het maar uit. Danny heeft er geen zin meer in. Danny belt ook niet meer voor een keer. Want als ze beuken, komen ze ook niet langs. Alleen als het slecht gaat. Die mensen moet je links laten liggen.

Kluivert

De politie suggereerde ook dat K. problemen zou maken met voetballer Patrick Kluivert over de alimentatie aan diens ex Angela van H. en over hun kinderen. Volgens Weski blijkt uit de audiobestanden dat K. bemiddelde over de opvang van de kinderen en blijkt dat K. haar juist aanraadde om geen aanspraak meer te maken op alimentatie. De telefoongesprekken met Kluivert tonen volgens Weski juist aan dat de verhouding tussen K. en Kluivert heel vriendelijk was.

De uitspraak in deze zogeheten Andes-zaak is waarschijnlijk pas in februari. Zie ook:

Forse straffen geëist tegen Danny K. en Holleeder

Alle berichten over de zaak.