Landelijke lijst vermisten van start

Sinds vandaag werkt de politie met een landelijke lijst van langdurig vermisten: mensen die meer dan een jaar vermist zijn. Ze zijn mogelijk omgebracht, pleegden zelfmoord of kregen een ongeluk en niet zijn teruggevonden.

Bron

Verder is er een categorie die bewust verdween en bijvoorbeeld met een andere identiteit naar het buitenland vertrok. De politie hoopt dat deze lijst een belangrijke bron wordt bij het oplossen van langdurige vermissingzaken. ‘Stap voor stap willen we die zaken opnieuw gaan bekijken. Soms zijn er nog aanknopingspunten voor nieuw onderzoek. Zoals de plek waar iemand het laatst verbleef of het laatst werd gezien’, zegt Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef bij de politie.

Inhaalslag

Volges Bik heeft de politie op dit gebied een grote inhaalslag gemaakt bij het in kaart brengen van alle zaken waarbij mensen in Nederland of Nederlanders in het buitenland zonder aanwijsbare reden in rook lijken te zijn opgegaan met behulp van Bureau Beke, vele  politiemedewerkers en de databases van TROS Vermist. De politie hield vermisten op diverse lijsten bij, maar er bestond geen landelijk dekkend systeem.

40.000 meldingen

Om te garanderen dat de lijst goed bijgehouden wordt, gaat de politie de lijst opnemen en bijhouden in Summ-IT, het landelijke opsporingssysteem voor de recherche. Er komt een speciale instructie voor de medewerkers in de eenheden en er worden specialisten opgeleid voor eenduidige registratie in Summ-IT. De politie ontvangt jaarlijks 40.000 meldingen van vermissing. In ongeveer 80 procent van de gevallen wordt de vermiste binnen 48 uur teruggevonden of is het duidelijk wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door inzet van sociale media. Uiteindelijk vindt de politie bijna iedereen die vermist is terug.

Interpol

Indien beschikbaar, wordt het dna van vermiste personen in de Nederlandse databank opgenomen en vergeleken met dna-bestanden in landen die zijn aangesloten bij Interpol. Op deze manier is de politie in staat om aangetroffen stoffelijke resten sneller te identificeren. Verder legt de politie in zogeheten ‘Yellow Notices’ naast DNA-profielen, ook foto’s, vingerafdrukken, gebitstatussen en uiterlijke kenmerken vast van vermiste personen. Yellow Notices gaan naar alle Schengenlanden.