Dino en Donald en de liquidaties

De ‘ontlastende’ informatie over Soerel (foto) en Holleeder die de beschermde getuige Remko van Lent – in de afpers-zaak tegen Donald G. en Harry S. – heeft verteld, en daarover vorige week sprak in Vrij Nederland, was niet veel soeps. Dat was de inschatting die officier van justitie Betty Wind tijdens het Passage-proces dinsdag maakte. De onderzoekers van het landelijk parket vonden deze informatie ‘niet zo van belang’, zei Wind.

Door Wim van de Pol

Remko van Lent heeft – zegt hij – ‘ontlastende’ informatie over Dino Soerel en Willem Holleeder aan de Nationale Recherche gegeven. Dino Soerel liet via zijn advocaat op de zitting van het Passage-proces weten dat hij toch graag wilde weten om welke informatie dat dan ging. Ook rechtbank-voorzitter Frits Lauwaars bleek er nieuwsgierig naar te zijn. En officier van justitie Betty Wind had er al navraag over gedaan, dat kwam mooi uit, hoe zat het nu?

Betty Wind had een kluisverklaring gelezen alsmede een aangifte van Van Lent. Daarin stond dat een verdachte in de afperszaak aan Van Lent – Pim K. – zou hebben verteld dat Donald G. in feite de grote man is; hiermee suggererend dat deze een voornamer persoon in de Amsterdamse onderwereld was dan Soerel en Holleeder.

Deze G. – zo zou de verdachte tegen Van Lent hebben gezegd – zat ‘aan het stuur’ bij het organiseren van liquidaties. Zo had G. de ‘liquidaties in één week’ (Houtman, Mieremet en Hingst, in 2005) hebben laten opknappen. Zegt Van Lent, van horen zeggen.

Dat is toch wel van belang voor iemand die wordt verdacht van één van die liquidaties, zoals Dino Soerel.

Het onderzoeksteam van de Nationale Recherche en het landelijk parket waren volgens Wind niet zo onder de indruk van het waarheidsgehalte van deze bewering. Want: het hoorde bij de tactiek van de afpersers om Donald G. zo groot en dreigend mogelijk te maken, om Van Lent zo bang mogelijk te krijgen, zodat deze beter zou betalen.

De verdediging van Soerel mag nu deze stukken lezen.

Nu is de verdachte die de bron van het verhaal van Van Lent momenteel niet thuis bereikbaar, althans niet voor het Openbaar Ministerie, en kan erover dus niet worden gehoord.

In dit verband is het interessant dat de officier van justitie van het landelijk parket vorige week maandag ter zitting Donald G. wel degelijk een zeer grote en dreigende crimineel noemde, die zelfs in de bajes nog zeer gevaarlijk was voor mensen buiten. Om dat te staven haalde ze een anoniem bericht van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) uit haar dossier:

‘Donald G. en Harry S. bereiden in de gevangenis aanslagen voor op de slachtoffers van de afpersing’.  

De gehele publieke tribune in Rotterdam barstte in lachen uit, maar goed, de officier van justitie in Rotterdam is in ieder geval van mening dat Donald G. toch een machtig crimineel is.

Maar dus toch ook weer niet gevaarlijker dan Dino Soerel, kennelijk. 

Remko van Lent zegt dat de verklaring over Holleeder en Soerel expres is ‘achtergehouden’ door het Openbaar Ministerie. Nee hoor, zei Betty Wind, ze zijn gewoon in het dossier gevoegd.

Rechtszaken als soort zwarte pieten-spel met dossiers en verklaringen, helaas zonder veel hard bewijs.

Lees over de rol van Remko van Lent:

Anderzijds: Van Lent en Endstra 

Over het afpers-proces:

Hoeveel verklaringen deed Van Lent? 

Nogmaals: Van Lent is geen kroongetuige