Mail van Maurice

Maurice de Hond reageert vandaag op het artikel dat we publiceerden over het zojuist verschenen boek Leugens over Louwes van Ton Derksen. Derksen betoogt daarin dat Louwes onschuldig heeft vastgezeten voor de moord op de Deventer weduwe Wittenberg. De redactie van Crimesite las het boek en plaatste er enkele kritische opmerkingen bij. Maurice stuurde ons daarop een email, die na de break integraal is te lezen, met naschrift van de redactie.

De Hond schrijft:

“Met twee opmerkingen in de aankondiging van het boek van Prof. Derksen laat de schrijver een vergelijkbaar probleem zien als bij de recherche en het OM in deze zaak.

1. De opmerking dat als Louwes een half uur eerder was weggegaan uit Utrecht en in de file had gestaan dan zou hij toch op tijd zijn geweest raakt kant noch wal. Het was geen file die een vertraging opleverde. Maar het was een file die was ontstaan omdat terwijl er nog maar een baan was wegens de wegwerkzaamheden die zouden starten, er een breedtetransport om 20 uur stopte voor het viaduct. Alle auto’s daarachter konden er ook niet langs. Het heeft even geduurd voordat dat transport weer ging rijden en de auto’s erna ook. Dus die opmerking van “een half uur eerder” slaat nergens op.

Als Louwes vanuit Utrecht op weg was naar Deventer dan zou hij bij Hoevelaken rechtsaf geslagen zijn en via de A1 naar Deventer zijn gereden. Het doorrijden tot Harderwijk om vanuit Utrecht in Deventer te komen is volledig onlogisch en een forse omweg. Dus het argument dat hij wellicht eerder vertrok en bij Harderwijk eerder in de file stond en toch op tijd doorreed naar Deventer is niet valide. Als Louwes vanuit Utrecht in Harderwijk in een file heeft gestaan (voor of na 20 uur) was hij onderweg naar Lelystad, zoals hij zelf zei, en niet naar Deventer

2. Die opmerking over een “proefopstelling” is ook irrelevant. Het gaat erom dat volgens het OM en de rechters het onmogelijk was dat Louwes over 25 km van de A28 naar Deventer een telefoongesprek heeft gevoerd. In het boek wordt niet alleen laten zien dat Louwes op andere momenten en op een andere plek ook al over een duidelijke langere afstand gesprekken voerde dan het OM zei dat mogelijk was. Maar ook wordt aangetoond dat die avond de omstandigheden heel gunstig waren voor gesprekken over langere afstanden.

Het enige dat Derksen zegt dat het dus niet uitgesloten is dat een dergelijk gesprek op die avond over die afstand heeft plaatsgevonden. Gecombineerd met de file waar Louwes in stond en dus ruim na 20.15 weer uitreed is dat voldoende bewijsvoering. Een proefopstelling is niet eens practisch te doen. Niet alleen moet het weer dus gunstig zijn, maar ook moet de rest van het telefoonverkeer ook hetzelfde zijn. Wellicht was er door de file meer telefoonverkeer dan normaal en beinvloedde dat het telefoonverkeer. Louwes heeft in de file gestaan en dus ook is zijn verhaal waar dat hij van de A28 heeft gebeld.

Overigens stelt Derksen in zijn zeven hoofdstukken dat hij Louwes NERGENS op een leugen heeft kunnen betrappen, terwijl hij dat bij meer dan 30 gevallen wel doet bij OM, NFI en een aantal deskundigen.”

Naschrift Redactie:

Beste Maurice,

Eerst de file.

Volgens Derksen ontstond de file al om 19:10 uur. Citaat: “Vanaf 19.10 uur is dus de capaciteit van de door de wegenbouwers ingezette vluchtstrook veel te klein. Er zal onvermijdelijk een file ontstaan” (p.114)”. Dus niet pas om 20:00 uur zoals je suggereert.

De vertrektijd uit Utrecht is uitsluitend gebaseerd op verklaringen van Louwes zelf (p. 293, voetnoot 2) er is geen objectieve bron voor. Als Louwes dus een half uur eerder is vertrokken dan hij beweert (18:45), kan hij rond 19:30 in de file zijn beland en zelfs met vertraging van een kwartier nog voldoende tijd hebben gehad om door te rijden naar Deventer en daar rond half negen aan te komen.

Dan het telefoontje.

Als de toestand van super-refractie zo vaak voorkomt (p.34: “Onderzoek van de meteorologische gegevens van De Bilt in 1999 gaf 67 dagen waarop gedurende enkele uren oppervlakteducten aanwezig waren die voor het mobieltje van Louwes bruikbaar, d.w.z. krachtig genoeg, waren.”), dan is het  uiterst simpel om zo’n meting te verrichten. Gemiddeld elke 6 dagen is die atmosferische toestand er kennelijk.

Op iedere smartphone kun je gratis software installeren die de Cell-ID logt. Leg een mobieltje in de berm, gekoppeld aan een flinke auto-accu en laat hem een paar weken, elk uur een keer bellen naar Deventer. Daarna kijk je in de log-bestanden of de bewuste cel 15401 voorkomt. Als dat zo is, is het punt bewezen. Nu is het een theoretisch verhaal dat het mogelijk moet zijn geweest op die dag, gezien de atmosferische omstandigheden, maar het wordt niet onomstotelijk bewezen.

met vriendelijke groet,

 

Vincent Verweij

Redactie Crimesite