Marechaussee veroordeeld om ambtsgeheim

Een voormalig lid van de Koninklijke Marechaussee is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur voor schenden van zijn ambtsgeheim. Hij vroeg informatie op en speelde die door aan een medeverdachte.

Drugssmokkel

De FIOD deed op grond van diverse CIE-meldingen onderzoek naar illegale handel in drank en sigaretten. Uit onder meer getapte telecommunicatie leidde dat dat naar een verdenking over drugssmokkel van een aantal verdachten via de luchthaven Schiphol. Daarin kwam de rol van de marechaussee als verdachte naar voren.

Vrijgesproken

Hij was ook verdachte van lidmaatschap van een criminele organisatie maar warvan werd hij vrijgesproken. De rechtbank  vindt het wel vast staan dat de man illegaal opvragingen deed in de computersystemen. Hij controleerde onder meer of bepaalde mensen (koeriers) ongestoord via Schiphol konden (door)reizen.

Grensbewaking

De verdachte werkte bij de Kmar als opsporingsambtenaar in de functie van wachtmeester eerste klas en was werkzaam in de balie op Schiphol ten behoeve van Grensbewaking. Hij keek onder andere of iemand Nederland in – of uit mag reizen. Hij kon zo (onder meer) het systeem van de Grenscontrole (OPS/NSIS), het Basis Politie Systeem (BPS) en het BLS (Bevragen Landelijke Systemen) raadplegen.

Uitspraak.