Meerderheid voor bijdrage voor gedetineerden

Veroordeelden moeten zelf gaan meebetalen aan hun opsluiting en het strafproces. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Volgens minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff, beiden van Veiligheid en Justitie, gaat het niet om een extra straf, maar om het principe dat ‘de vervuiler betaalt’.

Dat bleek donderdag uit een debat in de Tweede Kamer. De VVD, PvdA en PVV stemden in met het wetsvoorstel. De andere partijen zijn het er wel mee eens dat de samenleving niet alle kosten op zich hoeft te nemen die een veroordeelde met zich meebrengt, maar twijfelt of het in de praktijk wel uitvoerbaar is. Daardoor is het maar de vraag of het wetsvoorstel wel door de Eerste Kamer komt.

Arme gedetineerden krijgen betalingsregeling

In een eerdere behandeling van het wetsvoorstel stelden verschillende oppositiepartijen al dat veel gedetineerden geen geld hebben om zelf mee te betalen aan hun detentie. Van der Steur zegt nu dat hij rekening gaat houden met de financiële positie. Er komen daarom vermogenstoetsen, betalingsregelingen en mogelijk wordt (een deel van) de bijdrage geschrapt.

De oppositie was echter nog niet overtuigd. D66-Kamerlid Schouw vraagt zich af of het voorstel nog wel zin heeft als er zoveel uitzonderingen op worden gemaakt. De SGP, SP en het CDA vragen zich af of het systeem op deze manier niet veel meer gaat kosten dan het oplevert.

Zorgen over recidive

Daarnaast maakt de oppositie zich zorgen over een mogelijke toename van de kans op recidive. Een gedetineerde heeft geen baan of uitkering, en als er moet worden betaald voor detentie kunnen de schulden in die tijd oplopen.

Volgens minister Van der Steur leiden schulden niet per se tot het opnieuw plegen van misdaden. Maar volgens D66 stelt de reclassering wel dat schulden het risico op recidive verhogen. Ook andere partijen, waaronder het CDA en de SP, maken zich zorgen over een hoger recidive-risico.