‘Meineed over Cor van Hout’s miljoenen-erfenis’

Er zijn sterke aanwijzingen dat Astrid en Sonja Holleeder voor de rechter meineed pleegden over de afwikkeling van de miljoenenerfenis van Cor van Hout. Dat is één van de conclusies van het boek Holleeders Onderwereld dat vanaf vandaag verkrijgbaar is.

FIOD-dossier

‘We hebben ons kapotgelogen’. Zo zei Astrid Holleeder het meermalen voor de rechtbank in antwoord op vragen over de verkoop van de bezittingen van Cor van Hout en over hun oude verklaringen hierover. Dat klopt.

Maar ook in hun hun recente verklaringen onder ede voor de rechtbank hebben ze – in ieder geval volgens Holleeder’s advocaten – onder ede gelogen en dus meineed gepleegd.

Voor het boek Holleeders Onderwereld kreeg Crimesite-hoofdredacteur Wim van de Pol toegang tot alle Holleeder-dossiers. Wie het FIOD-dossier “Goudsnip” vergelijkt met wat Sonja en Astrid onder ede vertelden over de miljoenen van Cor van Hout kan eigenlijk niet om die conclusie van meineed heen.

De FIOD ging niet niet over één nacht ijs en verzamelde over Cor’s erfenis vanaf 2004 een slordige 25.000 pagina’s dossier. Er zijn telefoontaps, brieven en documenten. Er zijn Panamese rechtspersonen en Zwitserse bankafschriften op naam van Sonja Holleeder. En er zijn getuigenverklaringen, sommigen onder ede.

Dat alles weerspreekt Sonja’s verhaal dat ze na de dood van haar man Cor van Hout niets uit zijn erfenis ontving. Sonja Holleeder kreeg ná Cor’s dood de beschikking over miljoenen euro’s in Zwitserland en Panama. Dat maakte haar en Astrid (en 24 anderen) volgens de FIOD verdacht van witwassen van Cor’s Heineken-losgeld. De FIOD focuste op twee transacties die Sonja enkele miljoenen euro’s opleverden: de verkoop van Cor’s huis in Spanje en de verkoop van een verzameling hoerenpanden aan de Alkmaarse Achterdam.

Villa Francis

Sonja Holleeder hield onder ede voor de rechtbank vol dat Cor’s huis in Spanje al werd verkocht vóór zijn dood. Dat kan niet waar zijn.

De beste vrienden (en de broer) van Cor van Hout – zelfs degenen die Holleeder beschuldigen van moorden – hebben verklaard dat Cor “Villa Francis” nog in bezit had toen hij stierf. Ook de Zwitserse consultant die Sonja’s miljoenen hielp beheren spreekt over de verkoop van een huis ná Cor’s dood in 2003.

Rob Grifhorst was de man die het losgeld van de Heineken-ontvoerders aanvankelijk investeerde (hij overleed in 2014). De recente verklaring van zijn zoon over de Spaanse villa verwijst Sonja’s stelling over Cor’s huis in Spanje (die ze ook dit jaar nog onder ede deed voor de rechtbank) naar het rijk der fabelen:

Sonja Holleeder ontving dus geld uit de verkoop van Cor’s huis in Spanje, ná Cor’s dood in 2003. (Tekst loopt door onder de advertenties.)

Achterdam

Maar Sonja Holleeder ontving nog veel meer. Ze ontving volgens de FIOD ook nog miljoenen uit de verkoop van de prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar. De FIOD registreerde het openen van een rekening van Sonja enkele weken na Cor’s dood (op 17 februari 2003) bij de bank Crédit Suisse en daarna  verschillende geldstromen op verschillende rekeningen in Zwitserland en met zeker twee Panamese rechtspersonen.

Een boekhouder die meedeed aan de transactie rond de Achterdam verklaarde dat ook Astrid Holleeder zich direct na Cor’s dood bemoeide met die Achterdam. Ze was volgens hem meermalen bij vergaderingen erover. Zij heeft tot op heden gezegd dat ze zich pas in 2006 met de zaak ging bemoeien toen het een strafzaak werd. De FIOD vindt dat onwaarschijnlijk en maakte haar verdachte. Holleeder’s advocaten vinden dat Astrid meineed pleegde.

De FIOD heeft niet eens alle geldstromen in beeld kunnen krijgen maar Sonja Holleeder moet volgens de de gegevens van de FIOD in ieder geval 2,7 miljoen euro hebben geïncasseerd, dus na Cor’s dood in 2003, en dat was witwassen van Heineken-losgeld.

De FIOD-zaak tegen Bertus H. werd in 2018 geseponeerd. De zaak tegen Astrid Holleeder is op onbekende datum geseponeerd.

Willem Holleeder komt in het FIOD-dossier niet in beeld als verdachte. Hij kreeg geen geld van de erfenis van Cor van Hout. Hij probeerde ook niet die erfenis te pakken te krijgen. In tegenstelling tot wat zijn zusters steeds beweren.

Sonja kwam (op onbekende datum) in 2011 een schikking met het Openbaar Ministerie overeen en betaalde 1,1 miljoen euro. In 2012 gingen de twee zussen bij justitie belastende verklaringen afleggen tegen hun boer Willem.

Als Astrid en Sonja niet de waarheid spraken over Cor’s miljoenen, wat is dan de waarde van hun beschuldigende uitspraken over bekentenissen van moorden door Willem Holleeder?

U kunt Holleeders Onderwereld hier bestellen.

De rechtbank wijst op 4 juli vonnis over de eis tot levenslang.