Miljoenenbeslag door FIOD

De FIOD verdenkt een vastgoedman Hans van Veggel van niet vermelde nationaliteit ervan de Nederlandse schatkist voor 25 miljoen euro te hebben opgelicht. Dinsdag is in een internationaal onderzoek onder leiding van het functioneel parket voor miljoenen euro beslag gelegd. De man wordt verdacht van oplichting van de Belastingdienst, het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst, valsheid in geschrift en het witwassen van vele miljoenen euro's. 

Curaçao

Het vermoeden is dat verdachte in 2006 de winst van vele tientallen miljoenen uit een vastgoeddeal buiten het zicht van de belastingdienst heeft proberen te houden met behulp van een Stichting Particulier Fonds (SPF) op Curaçao. Door op papier het beheer van de stichting door een trustkantoor op Curaçao te laten verrichten, spiegelde verdachte de fiscus ten onrechte voor dat hij niet gerechtigd was tot het vermogen van de SPF. 

Schenking

In de periode van 2006 tot 2009 had hij over het vermogen binnen de SPF belasting moeten betalen.
Eind 2009 heeft verdachte door middel van een schenking getracht een groot deel van het bedrag weg te sluizen. Vermoedelijk is dit gedaan om op deze manier de op 1 januari 2010 in werking getreden strengere wetgeving te ontlopen. Het wegsluizen en versluieren binnen de SPF en vervolgens het wegsluizen van een deel van het vermogen door middel van een schenking moet volgens het OM worden gezien als het witwassen van het gehele vermogen.

Geen aanhouding

De verdacht is niet aangehouden. De FIOD heeft in Nederland wel vier bedrijfspanden en een woning doorgezocht. Op Curaçao is er gezocht in een trustkantoor. Er is administratie en 200.000 euro contact geld in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen, fondsen en kunst. Dit om vermoedelijk crimineel verdiend vermogen te ontnemen.