Minder recidive in tbs

Het aantal tbs’ers dat na de behandeling opnieuw een delict begaat blijft afnemen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Staatssecretaris Teeven van Justitie schrijft aan de Tweede Kamer dat hieruit de effectiviteit van het tbs-systeem blijkt. Teeven wil tegen mensen die weigeren mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan-centrum in Utrecht, het medisch beroepsgeheim deels opheffen. 

Teeven wil de rapporteurs van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie de beschikking geven over documenten en rapporten van andere instanties, bijvoorbeeld over psychiatrische ziekenhuisopnames in het verleden. Zo kan de rechter toch een beeld krijgen van de de geestelijke gezondheid van een verdachte, als die onderzoek in het Pieter Baan weigert. 

Er is een wetswijziging in aantocht die het mogelijk maakt voor een rechter om die inzage te gelasten, behandelend artsen of psychologen zijn dan verplicht hun medisch beroepsgeheim opzij te zetten en gegevens over een(ex)patiënt te verstrekken.

Verdachten weigeren vaak onderzoek omdat ze bang zijn tbs opgelegd te krijgen. De rechter besluit dan of en wanneer ze uit de tbs mogen.

De wachtlijsten bij het Pieter Baan-centrum die vorig jaar ontstonden zijn inmiddels weggewerkt door de inzet van meer freelance psychiaters en samenwerking met GGZ-instellingen.

De brief van Teeven aan de Tweede Kamer.

De factsheet over recidive bij tbs’ers.