Minder zaken voor de jeugdrechter

De afgelopen zes jaar is het aantal strafzaken met minderjarigen gehalveerd. In 2007 kwamen 15.500 minderjarigen voor de rechter, in de eerste tien maanden van dit jaar waren dater nog geen 6000. De oorzaak van de daling is niet duidelijk, maar deskundigen opperen dat games en internet jongeren uit de criminaliteit houden.

Daarnaast zou jeugd die overlast veroorzaakt harder worden aangepakt en daalt de schooluitval. Een jongere die voortijdig school verlaat, heeft 2,5 keer meer kans om in de criminaliteit te belanden.

Ook handelt het OM steeds meer zaken zelf af. Jongeren krijgen dan een straf aangeboden. Als ze dat voorstel accepteren, komt de zaak niet voor de rechter.

Marije van Harskamp van de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten ziet dat als een zorgelijke ontwikkeling, omdat jongeren niet altijd de gevolgen kunnen overzien om een zaak zo af te doen, zegt ze tegen het ANP. De jongeren kunnen dan bijvoorbeeld minder makkelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen.

Of deze verklaringen daadwerkelijk de daling in jeugdcriminaliteit veroorzaken, is niet duidelijk. De suggesties zijn nog niet goed onderzocht. Daarnaast is de daling opvallend, omdat in economisch slechte tijden de criminaliteitscijfers vaak juist stijgen.