Minimumstraf vaker opgelegd

Het wetsvoorstel minimumstraffen van minister Opstelten van Justitie wordt aangescherpt. Het plan is nu om daders die zich binnen tien jaar voor de tweede keer schuldig maken aan een misdrijf waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op staat een minimumstraf krijgen. In het regeerakkoord was afgesproken dat een minimumstraf pas bij een misdrijf van twaalf jaar of meer in werking treedt.

Praktisch betekent dat ook veroordeelden voor openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel, producenten van kinderporno of mensensmokkelaars die recidiveren een minimumstraf krijgen als ze voor de tweede keer de fout ingaan.

De PVV was ontevreden over de eerste opzet omdat daarin naast de twaalfjaareis ook was opgenomen dat er altijd sprake moest zijn van ‘een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer’. Die gewraakte passage blijft er wel in, maar de strafmaat waarbij een minimumstraf in werking treedt is nu lager en daardoor wordt het bereik weer groter.

Ook deelneming aan een terroristische organisatie en brandstichting zijn nu aan de misdrijven toegevoegd, waarvoor bij de tweede veroordeling daders niet onder een minimumstraf uitkunnen.

Indien een crimineel zich na zijn gevangenisstraf voor een tweede keer aan een zwaar misdrijf schuldig maakt dan is de minimumstraf standaard minstens de helft van de maximumstraf.

Voormalig CDA-minister Hirsch Ballin (Justitie) is tegen de invoering van minimumstraffen net als de Raad voor de Rechtspraak.