NFI verwacht doorbraken in coldcases met nieuw softwareprogramma

NFI verwacht doorbraken in coldcases met nieuw softwareprogramma

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een nieuw softwareprogramma ontwikkeld voor het uitvoeren van dna-onderzoek. Het programma ProbRank zou vergelijkingen met de dna-databank nog sneller en gedetailleerder maken.

De nieuwe zoekmethode zou volgens experts voor meer doorbraken in politieonderzoeken gaan zorgen en ook kansen bieden in coldcase-zaken waarin dna bewaard is gebleven.

Vervangend

ProbRank vervangt twee programma’s waarmee het NFI nu de vergelijkingen en berekeningen uitvoert. Met het ene werd sinds 2017 gezocht in de dna-databank. Dat leverde bij ingewikkelde sporen soms meerdere resultaten op, die door een ander programma gefilterd moesten worden.

Dat programma berekende ook de zogenoemde bewijskracht van een dna-match. Bewijskracht is de kans dat de persoon uit de dna-databank heeft bijgedragen aan een spoor, vergeleken met een willekeurig persoon.

Pieken

Een dna-profiel dat uit een forensisch spoor is verkregen wordt weergegeven door een serie pieken, waarbij elk piek een kenmerk op het dna voorstelt. ProbRank weegt in de berekening mee of de pieken die van dezelfde persoon zijn ook qua hoogte bij elkaar passen. De nieuwe methode kan hiermee nog nauwkeuriger de overeenkomsten detecteren. Wanneer in een gemengd dna-profiel de ene persoon meer dna heeft bijgedragen dan de ander, zijn hun pieken verschillend van hoogte.

Snelle ID-lijn

Het nieuwe software zal deze zomer worden ingevoerd bij de zogeheten Snelle ID-lijn, waarin het NFI het hele dna-proces van A tot Z heeft geautomatiseerd. De politie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam maken gebruik van de Snelle ID-lijn en ontvangen standaard al na drie dagen automatisch antwoord of het aangetroffen dna op een plaats delict een match geeft met de dna-databank of niet.

Ook Zweden heeft inmiddels interesse getoond in het nieuwe softwareprogramma, meldt het NFI.