Nieuw wetsvoorstel: communicatie zware criminelen met buitenwereld verder inperken

Het kabinet wil communicatie van gedetineerden met de buitenwereld verder inperken. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om aanvullende maatregelen tegen ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie mogelijk te maken.

Met het voorstel kan de minister in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT) in andere gevangenissen communicatiemogelijkheden of contacten van gedetineerden helemaal verbieden als er zeer ernstige risico’s voor de veiligheid van de samenleving zijn.

Visueel toezicht

Daarnaast wordt visueel toezicht op gesprekken tussen een gedetineerde en een advocaat geïntroduceerd. Verder staat er in het wetsvoorstel een maximum van twee advocaten met wie een gedetineerde vertrouwelijk kan communiceren. Dit wordt volgens Weerwind niet alleen gedaan om crimineel handelen tegen te gaan, maar ook vanwege de veiligheid van advocaten die risico lopen om door gedetineerden onder druk te worden gezet.

Minister Weerwind: ‘Ik sta voor een veilig en rechtvaardig Nederland. Die kleine groep criminelen die Nederland – zelfs vanuit detentie – een stuk onveiliger maakt, pakken we daarom gericht aan. Daarnaast wil ik voorkomen dat gevangenismedewerkers een doelwit worden van criminelen die druk uitoefenen om opgelegde beperkingen op te heffen. Daar is dit voorstel een belangrijke stap in.’

Vier justitiële complexen

Het wetsvoorstel is onderdeel van de bredere aanpak tegen voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis. Zo krijgt Nederland in de toekomst in totaal vier justitiële complexen (in Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught) waar vluchtgevaarlijke gedetineerden in één veilige omgeving worden gedetineerd én berecht. Ook komt er een zittingszaal in de PI Vught en een ruimte waar videoberechting kan plaatsvinden om ‘gevaarlijke reisbewegingen van vluchtgevaarlijke gedetineerden zoveel mogelijk terug te dringen’.