De deelbaarheid van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie vindt niet dat kroongetuige Peter la S. vanuit zijn deal verplicht was te vertellen dat Holleeder opdracht gaf voor liquidaties. Er is helemaal niets misgegaan: de informatie die is weggelaten was niet belastend voor enige verdachte in het proces. Voormalig officier van justitie Sander de Haas, die de passages over Holleeder wegliet, was vandaag niet in staat als getuige te komen. Hij komt pas volgende week dinsdag.

  Officier van justitie Betty Wind stelde zich volledig achter de beslissing van De Haas op om uit overwegingen van veiligheid de passages over Holleeder uit de kluisverklaringen weg te laten. ‘Hoe ethisch is het om iemand te dwingen, als je weet dat zijn veiligheid in het geding is’, zei Wind. 

Wind vond het geen probleem om De Haas onder ede ter zitting te laten horen. Maar Nico Meijering zei dat de officieren van justitie dan onderling geen overleg meer mogen hebben met De Haas, tot aan diens verhoor, zodat de getuige niet kan worden beïnvloed.

Daar had Wind wel een groot probleem mee, ‘we moeten toch collegiaal kunnen overleggen’, vond ze. Immers: het OM wil duidelijkheid geven over wat er gebeurd is en dan noopt dat tot overleg, zo redeneerde ze.

‘Nee, dat kan niet’, zei Nico Meijering. De Haas maakt immers geen deel uit van het “zaaks-OM”. Daarom wisten de officieren van justitie ter zitting ook niet dat hij informatie over Holleeder had achtergehouden. Dus dan kan De Haas toch ook als een getuige worden behandeld?

‘Het OM is toch niet bang om De Haas onbevangen te laten getuigen’, vroeg Meijering, om even later daar zelf een soort antwoord op die vraag te geven:  ‘Ze moeten wel overleggen, omdat het een mijnenveld is.’ 

Tegen die term en die suggestie maakte Wind bezwaar. 

Toch lijkt het Openbaar Ministerie te worstelen met de vraag hoe één en ondeelbaar het is. Soms is dat het geval, bijvoorbeeld als men wil kunnen overleggen met elkaar, ter zitting of met de getuige, collega Sander de Haas.

Maar aan de andere kant was de rol van Sander de Haas bij het tot standkomen van de deal met Peter la S. – zegt het OM – volstrekt gescheiden. De parketleiding had de zaaksofficieren ook niet op de hoogte gesteld van het weglaten van de Holleeder-passages. In dat geval is het OM kennelijk wel weer deelbaar. 

Vanmorgen kwamen ook even nog de zes herinneringen van kroongetuige Peter la S. ter sprake, over hoe zijn deal tot standgekomen is, die nog niet door hem zijn onthuld. Er zouden ‘zaaksoverschrijdende’ misstappen zijn begaan bij de deal, die kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid, suggereert La S. 

Ook als er inderdaad wat bij mis is gegaan is het OM deelbaar, zullen de zaaksofficieren betogen, niet hun fout.

Het gaat er nu om wat de rechtbank daar uiteindelijk van zal vinden. 

Advocaat Sander Janssen – van Jesse R. – zei ook dat hij niet wilde dat de officieren met De Haas zouden overleggen. ‘Niet omdat ik denk dat u allerlei snode plannen gaat smeden in achterkamertjes. Maar gewoon omdat ik daar niet in kan kijken en niet wil dat ik er achter vragen over moet stellen.’ 

Vragen, zoals die nu rijzen ten aanzien van de creatie van de deal met kroongetuige La S. en het weglaten van belastende passages over Willem Holleeder.  

 

‘Belangrijkste dag in 2,5 jaar Passage’ 

‘La S. heeft meineed gepleegd’