Officier van justitie op non-actief UPDATE

De hoofdofficier van justitie in Zwolle heeft de Rijksrecherche opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar een officier van justitie van het arrondissementsparket en een rechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad. De twee zijn verdacht van schending van het ambtsgeheim. Ze zouden informatie waarover zij vanwege hun functie beschikten of waartoe zij toegang konden krijgen, gebruikt hebben in de privésfeer. De rechter heeft zijn werk voorlopig neergelegd, de officier is op non-actief gesteld.

 

Het gaat om informatie doorspelen over het strafrechtelijk verleden van een persoon.

Volgens De Telegraaf is vrijdag aangifte gedaan tegen de rechter Harbert Schimmel. Deze zou onder meer het strafblad van de 35-jarige Koerd Adil Kaya naar vrienden hebben doorgespeeld, onder meer de ouders van de 23-jarige vriendin Charlotte van Kaya.

Deze zouden het niet eens zijn met de partnerkeuze van Charlotte.

Het lijkt erop dat Schimmel lijkt voor zijn kennissen het strafblad van de Koerd heeft laten lichten door de geschorste officier van justitie en zelfs bij de politie heeft aangeklopt.

De Telegraaf:

‘In een door de rechter en zijn vrouw ondertekende mail wordt benadrukt dat het bericht meteen moet worden gewist en dat de bron niet mag worden prijsgegeven. Vervolgens doet de rechter uit de doeken voor welke misdrijven Kaya vastzat. Schimmel briefde ook actuele politie-informatie door en schrijft: ‘er wordt specifiek gemeld dat het een hele slimme jongen is, vuurgevaarlijk en een zware jongen.’ De rechter laat weten dat de politie nu wacht op een aangifte door Charlotte tegen haar vriend Adil Kaya wegens mensenhandel.

Kaya kreeg de mailwisseling in handen en schakelde zijn advocaat in. „Ik ben geen lieve jongen geweest en heb in het verleden heel wat uitgevreten. Maar mijn strafblad mag niet door toedoen van een rechter op straat belanden”, zegt hij. Zijn vriendin Charlotte is laaiend. „Het is belachelijk. Ik ben geen slachtoffer van mensenhandel en heb uit vrije wil voor Adil gekozen.”‘

Zie verder De Telegraaf.