OM moet rectificeren op website

Het Openbaar Ministerie moet binnen een week uitspraken van de Amsterdamse officier van justitie Betty Wind over oud-rechercheur Jacques Kist rectificeren. Kist, eiste vorige maand voor de rechtbank van Den Haag in kort geding rectificatie van verdachtmakingen van Wind jegens hem. Wind suggereerde tijdens het Passage-proces dat Kist strafbare feiten pleegde en adviseerde potentiële klanten niet met hem in zee te gaan. Het OM moet nu in een landelijk persbericht schuld bekennen.

Nadat Kist werd ontslagen bij de Nationale Recherche startte hij een adviesbureau. Hij was meermalen als belangstellende aanwezig op de publieke tribune tijdens het liquidatieproces Passage. Officier van justitie Wind richtte zich herhaaldelijk tot Kist, op geïrriteerde toon. Haar uitlatingen waren onrechtmatig, vindt de rechter. In het vonnis staat:

De voorzieningenrechter beveelt de Staat om binnen een week na heden een landelijk persbericht te verspreiden, waarin hij ondubbelzinnig afstand neemt van de uitlatingen met betrekking tot Kist zoals gedaan op 12 april 2012 en waarin hij meedeelt dat het OM door het doen van die uitlatingen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kist en dat het advies om geen zaken te doen ongefundeerd en onrechtmatig was, alsmede dit persbericht te plaatsen op de website www.om.nl in de rubriek “nieuws”.

Jacques Kist is in de media uitgemaakt voor de “Pet” die vanuit de Amsterdamse politie informatie lekte naar het milieu, hij werd echter vrijgesproken door rechtbank en hof. De rechter vindt nu dat het recht op vrije meningsuiting van het OM minder zwaar weegt dan de bescherming van de eer en goede naam van Kist.

De rechter vindt dat het OM ‘zorgvuldig en proportioneel’ moet zijn in zijn uitspraken, zeker als het podium een belangrijk strafproces als het Passage-proces is:

en het OM een groot gezag kan ontlenen aan zijn positie als overheidsinstantie die belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Als het OM zich zorgen erover maakte dat Kist de advocaat van kroongetuige Peter la S. en een getuige in het Passage-proces benaderde, dan had het OM ten eerste aan Kist moeten vragen hoe dat zat. In plaats daarvan suggereerde het OM in het openbaar dat Kist strafbare feiten beging en dat was helemaal niet met feiten onderbouwd.

De rechter vindt dat het helemaal niet is gebeleken dat de verklaring van Kist voor zijn acties – hij wilde zich aanbieden als juridisch adviseur – onjuist is.

De zaak van Kist ligt momenteel weer voor bij het voor het Amsterdamse gerechtshof nadat de Hoge Raad een afluistermethode alsnog goedkeurde, die het gerechtshof om juridisch-technische reden had verworpen. Dat afluisteren had overigens geen bewijs van corruptie of lekken van informatie opgeleverd.

Lees uitgebreid over de zaak:

‘Officier probeert broodwinning af te pakken’