OM verdenkt notarissen van fraude

Vier notarissen, twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscaal adviseur zijn woensdag gehoord omdat ze verdacht zijn van fraude en/of witwassen. Dat heeft het functioneel parket woensdag bekend gemaakt. De verdachten zouden ongebruikelijke financiële transacties niet of onjuist of te laat hebben gemeld. Volgens het parket waren de verdachte notarissen bekend met door hun cliënten verrichtte ongebruikelijke transacties. 

De betrokken notarissen komen uit Gelderland en Zuid-Holland. In totaal zijn acht strafrechtelijke onderzoeken opgestart.

Bij één van de betrokken notarissen (regio Nijmegen) is ook een doorzoeking verricht omdat deze tevens wordt verdacht van medeplegen van hypotheekfraude en witwassen.

Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij het meldpunt (MOT) van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIE-NL).

De autohandelaren en goudhandelaar uit Zuid-Holland worden verdacht dat zij grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het gaat daarbij om grote aantallen niet gemelde transacties. De goudhandelaar wordt verdacht dat hij meer dan 150 transacties – met vermoedelijk een totaalbedrag van vele miljoenen- niet gemeld heeft aan de FIU-NL.

De fiscalist (regio Arnhem) komt naar voren in een ander strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Deze zelfstandig belastingadviesbureau heeft vermoedelijk grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen ten behoeve van een cliënt.. De FIOD doet in samenwerking met de Nationale Recherche en de Boven Regionale Recherche Noord Oost Nederland deze strafrechtelijke onderzoeken naar het niet melden, onjuist melden of te laat melden van verdachte financiële transacties.

De onderzoeken zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de afdeling financiële opsporing van de Nationale Recherche (NR-fiet-fin), de FIU-NL, het Bureau financieel toezicht (BFT), unit Mot ordening van de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie (OM). Dat project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeteren.

Ongebruikelijke transacties – zoals bijvoorbeeld contante betaling van meer dan 25.000 euro – moeten gemeld worden aan de FIU-NL, zodat naar deze transacties desgewenst een strafrechtelijk (financieel) onderzoek kan worden ingesteld.

In juli van dit jaar was de eerste actie van het project Niet-Melders, dat heeft vijf strafrechterlijke onderzoeken opgeleverd. De actie van vandaag  (zie persbericht). Deze actie heeft 5 strafrechtelijke onderzoeken opgeleverd, deze zaken worden beoordeeld.