OM voorspelt onheil en wil meer geld

Nadat deze week de Nationale Politie kwam met een rapport met grote zelfkritiek voorspelt ook een interne notitie van het Openbaar Ministerie onheil. In de nota staat dat het OM dringend vele miljoenen nodig heeft in de strijd tegen terrorisme, cybercrime en de georganiseerde misdaad.

Door @Wim van de Pol

De Telegraaf heeft de interne notitie in handen. Er staat in dat er op korte termijn jaarlijks 26 miljoen euro bij moet. De helft van dat bedrag is volgend jaar al nodig. Het OM doet momenteel op veel terreinen maximaal het minimale. Bestrijding van de georganiseerde drugshandel wordt nu niet altijd grondig aangepakt. De voorkeur wordt te vaak gegeven aan de korte klap met snel resultaat zoals inbeslagnames.

Corruptie

Er is onder meer geld nodig voor strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. ‘Corrumperende initiatieven vanuit de onderwereld lijken toe te nemen’, staat in de nota. Daarbij is de capaciteit bij de Rijksrecherche beperkt. Het OM zegt zelf te weinig menskracht hiervoor beschikbaar te hebben.

Dat gebrek aan capaciteit is opvallend. Kennelijk geeft het OM een hogere prioriteit aan de miljoenen verslindende strijd tegen de drugshandel, die zoals de organisatie zelf toegeeft, maar weinig effect sorteert.

Prioriteiten

Het OM stelt voor te moderniseren. Digitale deskundigheid is een bottle neck, zowel bij het bestrijden van cybercrime als bij het aanpakken van radicalisering en terrorisme. Kennis en kunde op digitaal gebied moet toenemen, aldus het OM. Maar ook hiervoor is geen ‘capaciteit’ beschikbaar, staat in de notitie.

Ook hier geldt natuurlijk dat het OM kennelijk prioriteit geeft aan leeghalen van wietschuurtjes boven bestrijding van moslimextremisme en terrorisme, en corruptie.

Minister Ard van der Steur zegde vorig jaar 15 miljoen euro extra aan het Openbaar Ministerie toe maar daarvan is nog niets concreet gebleken.

Waarschijnlijk hopen bronnen binnen de organisatie dat door deze notitie uit te laten lekken naar De Telegraaf de minister onder druk komt en alsnog over de brug zal komen.

Dat zal het maken van lastige keuzes over prioriteiten dan weer vergemakkelijken.