OM vordert gevangenneming Dino Soerel (UPDATE)

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens het hoger beroep van de Passage-zaak gevorderd dat Dino Soerel in voorlopige hechtenis moet worden genomen voor betrokkenheid bij onderwereldmoorden. De verklaringen van kroongetuige Fred Ros vormen nieuw, bezwarend bewijs tegen Soerel, vindt het OM.

Door @Wim van de Pol

Soerel is in eerste aanleg door de rechtbank voor moorden vrijgesproken. Hij zit nog wel in de gevangenis omdat hij veroordeeld is in een drugszaak. Zijn voorlopige invrijheidsstelling is voorzien op 25 juni 2016. Het OM wil in geen geval dat Soerel door verzoeken om gefaseerde detentie kans maakt snel op vrije voeten te komen. Het OM schat de kans groot in dat Soerel opnieuw zal onderduiken of moordopdrachten zal geven. Soerel zei in reactie dat hij geen verlof zal vragen vóór 25 juni 2016. Hij vindt de vordering ‘een teleurstelling’. Hij zei bang te zijn nog ‘voor jaren’ in hechtenis te moeten blijven voor de Passage-zaak.

Aanvullen

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verklaringen van Fred Ros de verklaringen van de andere kroongetuige Peter la Serpe aanvullen en ondersteunen. Maar ook de voor Soerel belastende verklaringen van onder meer Q5, Alex de Boer, de weduwe Houtman, Willem Endstra en anderen worden ondersteund door Fred Ros, vindt het OM. Ook vindt het OM dat nader verificatie-onderzoek door de politie naar de Ros-verklaringen positief uitvalt.

Holleeder

De rechtbank sprak Soerel vrij, mede omdat de verklaringen van La Serpe in zijn zaak werden uitgesloten van het bewijs. De rechtbank zei in verwarring te zijn gekomen door de zogeheten Holleeder-Weglatingen van La Serpe. Heel laat in het proces kwam La Serpe met de beschuldiging dat Willem Holleeder opdracht gaf voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Als Holleeder opdracht had gegeven werkte dat ontlastend voor Dino Soerel, redeneerde de rechtbank.

Crimineel verband

Inmiddels blijkt volgens het OM dat er geen ‘statische organsiatie’ was meer maar een ‘crimineel verband’ van waaruit na overleg liquidatieopdrachten werden verstrekt. Een andere factor die in de redering van de rechtbank speelde was dat deze aannam dat de opdrachten voor de liquidaties laat in 2005 waren gegeven terwijl aangenomen werd dat Soerel midden 2005 heeft gebroken met Holleeder omdat deze zijn naam had misbruikt om mensen af te persen. Maar, zegt het OM nu, inmiddels blijkt onder meer uit de verklaring van Fred Ros dat er al ver voor 2005 werd gesproken over een dodenlijst waar ook Van der Bijl en Houtman op stonden. En volgens het OM is gebleken dat er ook na 2005 contacten tussen Holleeder en Soerel waren.

Zussen

Ook de zussen Astrid en Sonja Holleeder hebben volgens het OM nieuw en bezwarend bewijs tegen Soerel aangedragen voor deelname aan verstrekking van moordopdrachten, onder meer op Stanley Hillis. Verder zou blijken uit de verhalen van de gezusters Holleeder dat de verstoring in de verhouding tussen Holleeder en Soerel pas in 2011 was ontstaan. Daarna zou Holleeder bang zijn geweest geliquideerd te worden in opdracht van Soerel.

Nieuwe stukken

Advocaat Nico Meijering zei in reactie achter de feiten aan te lopen en eigenlijk niet te kunnen reageren omdat de vordering van het OM deels is gebaseerd op nieuwe stukken, bijvoorbeeld nieuwe verhoren van Sonja en Astrid Holleeder en van Sandra den Hartog, de ex-van Sam Klepper.

Zie ook:

‘Die gaat liggen, Willem gaat liggen’

‘Die kankerhond, hij moet liggen’ (UPDATE)

‘Willem over Cor: “eindelijk is het gelukt”‘