Artikel 12 klacht om aangifte moord Bethlehem

De advocaten die aangifte hebben gedaan tegen Peter La S. hebben bij het gerechtshof Amsterdam een artikel 12 procedure aangespannen. Dat heeft advocaat Nico Meijering vandaag tegen Crimesite bevestigd. Het Openbaar Ministerie had eerder laten weten de aangifte tegen Peter la S. – wegens moord op hasjhandelaar Gerrie Bethlehem – niet in behandeling te nemen. De advocaten willen nu dat het gerechtshof het OM beveelt La S. alsnog te vervolgen.

De advocaten van de verdachten Ali A., Sjaak B. en Dino Soerel dienden op 7 februari hun klacht in. Al op 9 februari liet de officier van justitie weten de klacht naast zich neer te leggen.

De rechtbank schrijft in een e-mail aan de officieren van justitie – waar Crimesite over beschikt –  ‘verontrust’ te zijn over dit besluit. Letterlijk schrijft de rechtbank aan de betrokken officieren van justitie:

‘De rechtbank is verontrust over de krachtige stellingname van het openbaar ministerie ten aanzien van de verklaringen van verdachte R. en de F-getuigen, welke aan deze afwijzing ten grondslag ligt.’

Het Openbaar Ministerie had de aangifte van de hand gewezen omdat zij van mening was dat de uitlatingen van verdachte Jesse R., noch die van de anonieme bedreigde getuigen F1 en F3 betrouwbaar te achten zijn. Volgens het OM vormen de aangifte en deze verklaringen slechts een verdedigingsstrategie en zijn ze niet in overeenstemming met de waarheid. Het OM wijst erop dat Jesse R. als enige nog levende persoon naast La S. in de loods aanwezig was tijdens het drama waarbij Bethlehem werd doodgeschoten.

De rechtbank plaatst ook vraagtekens bij het gegeven dat het OM:

‘kennelijk zijn afwijzing mede baseert op tussenbeslissingen van de rechtbank.’

De rechtbank lijkt met deze zinsnede aan te geven not amused te zijn, omdat het OM bij de beslissing om de aangifte niet te behandelen daarvoor argumenten heeft “geleend” bij de tussenbeslissingen van de rechtbank.

De rechtbank schrijft deze kwestie op de eerstvolgende zitting waar alle verdachten aanwezig zullen zijn, op 15 maart, aan de orde te stellen.

Enige weken geleden heeft de rechtbank van Amsterdam geweigerd het politiedossier naar de moord op Gerrie Bethlehem bij de liquidatiezaak te onderzoeken. Volgens de advocaten zou met onderzoeksresultaten in dat dossier vast te stellen zijn of de beweringen van La S. over de moord op Bethlehem kloppen, en of er een verdenking richting La S. is geweest.

Zij vinden dat de rechtbank daarmee de betrouwbaarheid van de kroongetuige beter kan wegen.

Lees ook:

Aangifte tegen kroongetuige Peter la S.

Komt La S. voor in dossier Bethelem?

Bethlehem moest dood om de hasj

Stoffelijk overschot in het kanaal

{jcomments on}