Opstelten wil over op elektronisch strafdossier

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil het papieren strafdossier vervangen voor de elektronische versie. Het strafproces zou daardoor moeten verbeteren en versnellen. Opstelten heeft het wetsvoorstel donderdag voor advies naar diverse instanties gestuurd.

Het is de bedoeling dat verschillende betrokken instanties, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak, in 2016 de processtukken elektronisch uitwisselen.

De overgang naar het elektronische dossier moet het strafproces versnellen en vergemakkelijken en de administratieve rompslomp zou moeten verminderen. Het wetsvoorstel maakt de stapsgewijze overgang van papieren naar elektronische processtukken mogelijk. Elektronische uitwisseling is in 2016 de norm, maar de burger kan desgewenst nog papieren stukken opsturen.

Opstelten wil ook naar aangifte via het internet, als startpunt van een opsporingsonderzoek. Nu is dat nog beperkt tot enkele delicten, maar straks kan dat bij alle strafbare feiten. De ondertekening van de aangifte gebeurt dan door elektronische identificatie.