Pedovereniging Martijn verboden

De rechter heeft pedofielenvereniging Martijn verboden. Volgens de rechter verheerlijkt Martijn seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen, en is dat een fundamentele inbreuk op de rechten van het kind. De vereniging is direct ontbonden.

De vereniging wil acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden.

Onlangs stelde de vereniging richtlijnen voor de leden op. De omgang met kinderen zou vrijwillig moeten zijn en het kind zou de vrijheid moeten krijgen om zich terug te krijgen. Maar de rechter vindt dat kinderen niet weerbaar genoeg zijn en daarom tegen de club beschermd moeten worden.

Voor het OM een civiele rechter om een verbod vroeg, werd al geprobeerd om de vereniging strafrechtelijk te verbieden. Dat lukt niet, alleen individuele leden konden worden vervolgd voor kinderporno.

De inmiddels ontbonden vereniging kan nog in hoger beroep gaan.