Agenten tevreden over de politie?

De gewone politiemens is tevreden over de komst van de nieuwe Nationale Politie, die de huidige structuur van de politie volledig op de schop zet. Althans, dat zou blijken uit een onderzoek dat Minister Opstelten van Justitie heeft laten uitvoeren. Er is een enquête gehouden onder alle politiemedewerkers, die door 3652 respondenten is ingevuld, over hun verwachtingen. Bijna 70% van de politiemedewerkers staat neutraal (24%) tot positief (45,6%) ten opzichte van nationale politie.

Iets meer dan 30% (30,4%) van de politiemedewerkers staat in meer of mindere mate negatief ten opzichte van nationale politie.

In meerderheid verwacht men minder bureaucratie, simpeler regels en procedures, opereren als één korps en een sterk verbeterde informatievoorziening/ICT.

Uit de enquete komt ook kritiek naar voren de op de slecht werkende ICT en de bureaucratie.

Of de Nationale Politie effect zal hebben op vergroting van de flexibiliteit, het meer meedraaien van leidinggevenden en meer gezag op straat wordt betwijfeld.

Lees het rapport zelf.