Politie neemt vingerafdruk op straat

Met een speciaal apparaatje kan de politie binnenkort vingerafdrukken afnemen op straat. Bij wijze van proef krijgen ongeveer 125 agenten bij overal in Nederland een scanner die werkt als een soort smart phone. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in principe besloten de apparaatjes aan te schaffen. De proef loopt al. Het middel is in de eerste plaats bedoeld voor intensievere controle op illegale vreemdelingen.

Nu kunnen agenten al via hun Blackberry al informatie opvragen over iemands identiteit. In het najaar komt daar de vingerafdrukscan bij. In eerste instantie zal de scanner communiceren met de zogeheten basisvoorziening vreemdelingenketen, waar vingerafdrukken zijn opgeslagen, of iemand legaal in Nederland verblijft. 

Kan nou iedereen op straat staande gehouden worden voor een scan?

Nee, zegt het ministerie van Justitie: ‘Er moet wel aanleiding zijn om iemand op zijn identiteit te controleren’. Wat de aanleiding is moet de ambtenaar in functie beoordelen.

Het idee is vooral dat agenten niet terug hoeven naar het bureau om een vingerafdruk te checken, zegt de woordvoerder. Daardoor kan de bureaucratie terug gedrongen en blijft er meer blauw op straat.

Het is onderdeel van het gewone politiewerk. In plaats van op het bureau neem je ter plekke de vingerafdruk. Daardoor dring je de bureaucratie terug, en zorg je voor meer blauw op straat.

Agenten zullen het ook voor gewoon opsporingswerk gaan inzetten. Volgend voorjaar wordt bekeken of er een koppeling komt met andere databanken. Een agent kan dan ter plaatste checken of iemand nog gevangenisstraf of boetes open heeft staan. De Britse politie gebruikt dergelijke apparaten langer.