Politiemensen soms privé bedreigd door georganiseerde misdaad

Politiemensen soms privé bedreigd door georganiseerde misdaad

Bijna een kwart van alle politieagenten en rechercheurs zegt weleens bedreigd te zijn door criminelen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers.

Persoon

Er zijn aanwijzingen dat bedreigingen tegen de politie zich vaker dan voorheen op de persoon richten. Dat blijkt uit een onderzoek van Mehlbaum, in opdracht van Politie & Wetenschap: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat dreiging vanuit georganiseerde criminaliteit geen fenomeen is dat sporadisch voorkomt. Van de respondenten van de vragenlijst heeft 25 procent dit weleens meegemaakt, waarvan 12 procent in de afgelopen 12 maanden. Wanneer we dit vergelijken met eerder onderzoek naar dreiging van politiemedewerkers, dan duidt dit op een toename.’

Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij uit onderzoek bleek dat een verdachte privé-informatie had over een politiemedewerker, zoals een adres, kenteken of waar diens kinderen naar school gaan. De dreiging is soms ook gericht op een heel opsporingsteam.

Pgp-berichten

Deze vorm van dreiging komt bijvoorbeeld aan het licht via de telefoontap, door de recherche leesbaar gemaakte pgp-berichten of informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Ongeveer een vijfde van de respondenten die een dreiging heeft meegemaakt heeft hiervan aangifte gedaan. Een groot gedeelte van de ervaren dreiging blijft volgens de onderzoekers verborgen: ‘Zowel op de werkvloer, bij de leidinggevende als in registratiesystemen.’

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het bij veel gevallen van dreiging vanuit georganiseerde criminaliteit niet gaat om dreiging die aan het licht komt door intelligence, zoals TCI-informatie of onderschept crimineel berichtenverkeer, maar om directe dreiging die persoonlijk geuit wordt tegen de betreffende politiemedewerker: ‘Wanneer degene die de dreiging ervaart dit niet meldt of een leidinggevende hier geen opvolging aan geeft, blijft de ervaren dreiging buiten beeld bij de politieorganisatie.’

Impact

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste politiemedewerkers niet bewust negatieve impact van dreiging ervaren en dat een dreiging hen zelfs motiveert. Geen van de respondenten zegt door de dreiging te hebben toegegeven aan de wensen van de pleger(s). Uit het onderzoek: ‘Op basis hiervan lijken politiemedewerkers goed bestand tegen dreiging en heeft dreiging weinig invloed op de uitvoering van de politietaken. De ervaren dreiging kan echter wel leiden tot onveiligheidsgevoelens of gevoelens van stress, zowel van henzelf als hun naasten, waardoor het van belang is hen zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in geval van dreiging.’

Van de respondenten die zelf geen dreiging hebben meegemaakt, maakt het overgrote deel zich hier niet veel zorgen over. Ongeveer één op de tien medewerkers schat het risico desondanks groot tot heel groot in dat ze hier in de toekomst mee te maken krijgen. Dit zijn met name respondenten die in hun werk in aanraking komen met personen die tot de georganiseerde criminaliteit behoren. Deze groep vraagt dan ook extra aandacht als het gaat om het bespreekbaar maken van mogelijke onveiligheidsgevoelens’, aldus de onderzoekers.

Serieus genomen

Politiemedewerkers die te maken krijgen met dreiging vinden het vooral belangrijk dat de dreiging door de werkgever serieus genomen wordt. Hierbij speelt de directe leidinggevende een cruciale rol. Gebrek aan opvolging door de organisatie of het Openbaar Ministerie kan ernstige negatieve impact hebben op het slachtoffer.

De onderzoeken van Politie & Wetenschap worden gefinancierd door de politie en uitgezet en begeleid door de Politieacademie.