Oplichting: Robert gebruikte naam van Bram

Robert Moszkowicz heeft nadat hij was verwijderd van het tableau nog rekeningen gestuurd uit naam van zijn broer Bram Moszkowicz. Overigens verrichtte hij voordat hij deze rekeningen de deur uit stuurde geen werkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek van Quote. Robert Moszkowicz werd in 2005 uit het ambt van advocaat gezet, na klachten en het indienen van astronomische rekeningen. 

Het zwarte schaap van de familie tobte ook met een heroïne- én cocaïne-verslaving. Zijn broer Bram weigert in het openbaar zijn naam in de mond te nemen.

Nadat hij niet meer als advocaat mocht werken stuurde Robert Moszkowicz in een zaak een brief uit naam van Bram Moszkowicz dat hij de kantoorwaarnemer is en de zaak overneemt. Daarbij gevoegd een verzoek is om nog eens €7000 te storten. Het briefpapier was van Robert Moszkowicz.

De gedupeerde krijgt bij broer Bram geen enkel gehoor als blijkt dat Robert niets uitvoert. 

De cliënt wil nu dat ook de betrokkenheid van Bram wordt uitgezocht: schreef deze nu wel of niet die brief? In 2009 heeft hij daarom een klacht ingedined bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Als antwoord schrijft Bram de deken op 14 november dat jaar in een brief: ‘Inderdaad ben ik enige tijd kantoorwaarnemer geweest voor mr. R. Moszkowicz. Ik ben daarmee gestopt omdat mij – later – bleek dat mr. R. Moszkowicz onder alle brieven, althans heel veel brieven, zonder mijn medeweten mijn naam vermeldde, daarmee suggererende dat ik tevens betrokken was bij de desbetreffende zaken. Eén en ander moge ook blijken uit het feit dat het gebruikte briefpapier inzake Amstelveen niet mijn kantoornaam vermeldt.’

Na een vorige artikel over Robert Moszkowicz op Quotenet hebben zich meer dan tien gedupeerden gemeld.

De verhalen vertonen sterke overeenkomsten. Het zijn niet vermogend mensen die Robert Moszkowicz beschouwen als hun laatste redder in nood.

Bij de politie liggen aangiften van oplichting. De vraag is of het Openbaar Ministerie besluit om hier iets mee te doen. 

Meer op Quotenet.