Wat doet de politie met Twitter c.s.?

Staatsecretaris Fred Teeven van Justitie weigert te antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over hoe politie en justitie in de opsporing gebruik maken van sociale media zoals Facebook, Twitter en Hyves, of via Google. Teeven wil niet zeggen hoe vaak internetters in de gaten gehouden worden door de recherche. Groen Links wil nu alle providers gaan benaderen om vast te kunnen stellen hoe vaak en in welke vorm opsporingsdiensten providers sommeren om gegevens te verstrekken over computergebruikers.

De kamerfractie van GroenLinks heeft al meer dan eens vragen gesteld aan de Nederlandse regering over het aftappen van internetters. Maar dat is steeds geweigerd omdat antwoorden het belang van de opsporing zou doorkruisen. Demissionair staatssecretaris Teeven zegt bovendien te vrezen dat de cijfers mensen zal afschrikken in het gebruik van social media.

Kamerlid van GL Arjan El Fassed: ‘Het gebruik van social media schrikt alleen maar af als die kans groot is. Dergelijke inbreuken op privacy van burgers mogen niet zomaar onder de pet gehouden worden. Bovendien schrijven privacyregels voor dat internetters worden geinformeerd als ze afgetapt worden. Daar moet de Nederlandse regering zich gewoon aan houden. De staatssecretaris bezigt een misplaatste sfeer van geheimzinnigheid rond het volgen van social media. Ook schakelt hij een onafhankelijke rechterlijke controle op de toepassing van dit soort opsporingsmethoden uit. Dat is onaanvaardbaar in een democratische rechtstaat.’

Nederland is in Europa en de Verenigde Staten al koploper wat betreft het aftappen van telefoongesprekken. Per dag worden er duizenden getapte telefoontjes opgeslagen in de politiecomputers.

El Fassed: ‘Het Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat justitie de persoon in kwestie na het aftappen hierover informeert. Ook over het onderwerp van het onderzoek. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat justitie dit achterwege laat. Waarom geeft Teeven niet gewoon openheid van zaken? Ik ga de komende tijd elke mogelijkheid aangrijpen om de onderste steen boven te krijgen. Tot aan de zomer ga ik de providers van Hyves, Facebook, Twitter en Google benaderen’.