Soerel wil Duitse “kroongetuige” horen

Dino Soerel wil de getuige Gennaro C. laten getuigen bij het hoger beroep in de zogenoemde Zuil-zaak. Deze getuige heeft in Duitsland verklaringen over onder meer Soerel afgelegd, in ruil voor een lagere straf. Tijdens een regiezitting voor het gerechtshof Amsterdam, dat uit veiligheidsoverwegingen zitting hield in de Bunker van Amsterdam-Osdorp, mocht de advocaat van Dino Soerel zijn onderzoekswensen naar voren brengen. Soerel staat in hoger beroep terecht in de Zuil-zaak, waarin hij door de rechtbank in Haarlem in december 2009 is veroordeeld voor meervoudige drugssmokkel tot acht jaar cel.

Door Seda Beyik

Soerel is op 30 december 2009 door de rechtbank Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor het deelnemen aan een criminele organisatie, in- en uitvoer en handel in grote hoeveelheden soft- en harddrugs, gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte.

Soerel is het niet eens met deze veroordeling. ‘Ik ben ten onrechte veroordeeld en heb nooit te maken gehad met drugs’, zei hij.

Soerel zei tijdens de inhoudelijke behandeling op vragen antwoord te gaan geven.

Volgens Van der Werf is zijn cliënt, Dino Soerel, een bekende Nederlander, een “BN’er”, de “koning van de onderwereld” en de “baas van Holleeder”. Bijna alle denkbare kwalificaties zijn al op hem geplakt. En dit vindt de advocaat erg vreemd, want wie terug naar de feitelijkheden kijkt, vindt van die daden weinig terug.

Eind jaren negentig wordt Soerel wel gezien in een aantal drugsgerelateerde onderzoek, maar in geen van de onderzoeken wordt hij als verdachte aangemerkt. ? In het Amsterdame Passageproces wordt S. door kroongetuige Peter La S. genoemd als opdrachtgever voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Later noemt in dit proces de anonieme bedreigde getuige Q5 ook de naam van Soerel als iemand die met anderen over liquidaties gesproken zou hebben. ?Hoewel beide getuigen belastende verklaringen over Soerel hebben afgelegd is van belang om te weten dat Soerel in de Passagezaak zelf niet voorkomt. Daarnaast is het nog de vraag of de verklaringen van de twee getuige voldoende betrouwbaar zijn. De verklaringen van Q5 worden door een aantal getuigen betwist en de verklaringen van kroongetuige La S. zijn nog voorwerp van onderzoek, aldus Van der Werf.

Kroongetuige C. kreeg maar zes jaar in de drugszaak terwijl andere verdachten 13 jaar hebben gekregen, maar hij is strikt genomen volgens het Nederlandse Wetboek van Strafvordering geen kroongetuige.

Hij bevindt zich nu in een getuigenbeschermingsprogramma. C. heeft belastende verklaringen afgelegd over Soerel bij de politie, over onder meer het transporteren en afleveren van cocaïne. In de verklaringen bij de rechter-commissaris is hij meer ontlastend. Hij heeft niet consequent verklaard en zichzelf tegengesproken. Ondanks zijn tegenstrijdige verklaringen heeft de rechtbank gebruik gemaakt van de verklaringen van C.

Van der Werf wil ook vader en zoon Marcel S. en Serge S. horen. Zij hebben bij de politie verklaard dat Dino Soerel aanwezig was bij hasjlevering. ?Van der Werf gaf aan dat medeverdachte Johannes Wilhelmus Hubertus L. de eigenaar van de hasj zou zijn geweest, en dat Greg R. voor het transport van de hasj is veroordeeld als eigenaar/opdrachtgever.

En waarschijnlijk is Ernst van den V. ook voor dit transport veroordeeld. ?Van der Werf wil ook van den V. , R. en L. horen.

In het dossier van Dino Soerel is melding gemaakt van een telefoongesprek tussen Soerel en Brabander Arno de J.. Soerel betwist dat hij De J. aan de telefoon heeft gehad. De verdediging verzoekt om dit gesprek te mogen uitluisteren.

John van den Heuvel en Bert Huijsjes hebben op 12 en 13 december 2008 in de Telegraaf geschreven dat het OM een beloning, van 50000 euro, zou hebben uitgeloofd in verband met het opsporen en vervolgen van Dino Soerel.

Het OM heeft dit bericht nooit formeel bevestigd, maar ook niet weersproken. Van der Werf wil dat duidelijk wordt of dit bericht juist is en op welke bronnen de getuigen Van den Heuvel en Huijsjes zich baseren.

Als vast komt te staan dat iemand van justitie of politie daadwerkelijk dit bericht aan de Telegraaf heeft gemeld, dan zal Van der Werf verweer kunnen voeren op grond van art. 359a Sv, dat betrekking heeft op vormverzuimen en dat kan leiden tot niet niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Van der Werf wil de verantwoordelijk officier van justitie Koos Plooij hierover horen.

En ook Jan Boersma, commissaris bij de Nationale Recherche die Dino Soerel, volgens de advocaat vergeleek met Saddam Hoessein.

De advocaat-generaal vroeg het hof om deze getuigeverzoeken af te wijzen.

Het gerechtshof doet op vrijdag 25 februari om 13.30 uitspraak over de onderzoekswensen.

De zaak zal vanaf juli 2011 inhoudelijk worden behandeld.

Zie ook:

Soerel kwam voor in xtc-onderzoek

Over Soerel als verdachte in de Passage-zaak:

Soerel vraagt getuige John van den Heuvel