Stelend personeel krijgt moeilijk nieuwe baan

Personeelsleden van winkels die gepakt zijn wegens diefstal of fraude komen in de detailhandel bijna niet meer aan het werk. Oorzaak is een een zwarte lijst die binnen de detailhandel circuleert met medewerkers die eerder tegen de lamp liepen.

Waarschuwingsregister

Het afgelopen jaar werden 525 werknemers afgewezen die toch weer een baan in een winkel probeerden te vinden. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Personeel dat tijdens het werk fraude pleegt komt sinds 2005 in het Waarschuwingsregister van de FAD te staan.

Hits

Sinds de oprichting in 2005 is het aantal hits via het register explosief gestegen: van enkele tientallen per jaar naar 419 in 2013 en 525 vorig jaar. Winkeliers registreerden inmiddels bijna 200.000 medewerkers. De bedoeling is dat alle 700.000 werknemers in de sector onder de regeling vallen. Schade door interne fraude beloopt jaarlijks zeker tweehonderd miljoen euro, maar omdat lang niet alle criminele handelingen worden gesignaleerd ligt de werkelijke schade hoger.