Stroomuitval te laat geverbaliseerd

Minister Opstelten van Justitie heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het getapte en verdwenen gesprek van de van corruptie verdachte oud-wethouder van Roermond Jos van Rey en staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. De oorzaak blijkt een stroomstoring te zijn geweest, aldus Opstelten. De brief is nog steeds niet een volledig bevredigende uitleg.

Door @Wim van de Pol

50 minuten

Via de tapkamer liepen op 20 september 2012 nog ongeveer 2000 taps in andere onderzoeken. Ook deze gesprekken ontbreken op de harde schijven van de interceptiemodule van de Unit Landelijke Interceptie (ULI). De stroom viel volgens Opstelten ongeveer 50 minuten uit. Er zijn dus gedurende die 50 minuten geen audio-opnames en geen realtime verkeersgegevens geregistreerd in het tapsysteem. Er is dus nadrukkelijk geen sprake geweest van het wissen van gesprekken, schrijft de minister.

15 minuten

Een stroomuitval wordt bij de in gebruik zijn systemen in Nederland ogenblikkelijk gevolgd door opstarten van een noodvoorziening. Daarvan zijn er twee types, zo stelt een deskundige bron tegen Crimesite. Eén accu kan 15 minuten opvangen, bij een ander systeem kan dat 24 uur zijn. Het is niet duidelijk welk systeem in gebruik was in de module waarop het gesprek met Teeven had moeten worden opgeslagen. De advocaat van Van Rey kan natuurlijk nog checken bij de netbeheerder of er sprake was van een stroomstoring op die dag. 

Te laat

De brief van de minister maakt wel duidelijk dat er in ieder geval te laat is gereageerd bij de tapfaciliteit. Want de beheerder van de tapkamer had na de stroomstoring natuurlijk onverwijld een proces-verbaal moeten opmaken over deze storing. Dat moest hij doen omdat de machtiging van de rechter-commissaris nu eenmaal ertoe strekt dat álle gesprekken van een te tappen nummer moeten worden opgenomen. Indien dat niet mogelijk is als gevolg van een stroomstoring hadden de leider van het onderzoek en de officier van justitie door een proces-verbaal moeten worden geïnformeerd.

Vijf gesprekken

Dat is dus niet gebeurd. Want de minister schrijft dat het Openbaar Ministerie pas een jaar later in actie is gekomen, nadat de advocaat van Jos van Rey erop had gewezen dat er een getapt gesprek ontbrak. De officier van justitie heeft pas op 11 september 2013 bij de betreffende telecomprovider de historische verkeersgegevens gevorderd en vastgesteld dat er daadwerkelijk vijf gesprekken ontbraken en dat geverbaliseerd. Dat is dus rijkelijk laat.

Protocol

In Nederland worden sinds enige jaren telefoongesprekken getapt volgens een vaststaand protocol. Dat is gebeurd omdat telefoongesprekken als bewijs kunnen gelden en de rechter erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen getapt is ook werkelijk is gesproken met een nummer waarop een taplast is gegeven. Bovendien garandeert het protocol dat er niets aan de inhoud van het gesprek is veranderd.