‘Stuurgroep’ strijdt tegen Kraijpoel

Justitie ziet de Soester onroerend goed-handelaar Chris Kraijpoel als een criminele witwasser van de buitencategorie. De huidige eigenaar van de Yab Yum-panden aan het Amsterdamse Singel staat momenteel terecht voor de rechtbank in Dordrecht. In juni 2010 deed de recherche doorzoekingen in panden van Kraijpoel. De verdenking was witwassen in 45 verdachte transacties in onroerend goed. 

Door @Wim van de Pol

Endstra

Volgens zijn advocaat is Kraijpoel zeker al sinds 2003 voorwerp van zeer groot onderzoek, waarin de Belastingdienst en de landelijke recherche hebben samengewerkt. Het lijkt wel alsof justitie met Kraijpoel een soort Willem Endstra in beeld denkt te hebben. Hoewel Kraijpoel pas in 2009 officieel verdachte was heeft het OM hem al sinds 2003 op de korrel, en mogelijk eerder. Het Openbaar Ministerie heeft hem ook wegens cocaïnehandel en moord willen vervolgen.  

Cocaïnehandel

Maar dat was met weinig succes, hoewel het OM in 2010 in een persbericht nog bekend maakte dat zij Kraijpoel verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter Petersen en ook bij internationale cocaïnehandel. Dat leidde nog niet tot een dagvaarding. En in de moordzaak is hij geen verdachte meer. 

Stuurgroep

Dat Kraijpoel als een "buitencategorie" crimineel wordt beschouwd blijkt uit het bestaan van een heuse 'Stuurgroep Kraijpoel', die misschien wel een decennium lang heeft bestaan. Kosten noch mensuren van ambtenaren zijn gespaard. De strategie bij dat alles was, zo zegt Van der Werf, via 'fiscaal-rechtelijke weg zoveel mogelijk informatie over Kraijpoel af te dwingen'. En of dat de goedkeuring van de strafrechters zal kunnen wegdragen zal waarschijnlijk pas over jaren blijken.  

Samenspel

Volgens advocaat Marnix van der Werf is het onderzoek naar Kraijpoel een onoverzichtelijk en vooral oncontroleerbaar samenspel van ambtenaren van de Belastingdienst, landelijke recherche en zelfs Rijksrecherche, die met elkaar overleggen en ook eigen onderzoek doen. De Belastingdienst deed bijvoorbeeld "boekenonderzoek" bij Kraijpoel voor de inkomstenbelasting. Belastingambtenaren droegen die informatie vervolgens aan in een voortraject van een strafrechtelijk onderzoek terwijl Kraijpoel officieel nog geen verdachte was. 

Probleem

Er ligt een groot probleem op de loer. Want als Kraijpoel in 2007 geen verdachte was dan mocht de informatie van de Belastingdienst niet worden gebruikt in de voorbereiding van een strafrechterlijk onderzoek. De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht en Kraijpoel werd pas in 2009 officieel verdachte. En als hij eigenlijk wel verdachte was dan heeft de officier van justitie de fout gemaakt hem ten onrechte te laat de status van verdachte te geven. 

Anonieme brief

Advocaat Van der Werf beschikt over een anonieme brief van iemand die lijkt te hebben meegedraaid in het onderzoek naar Kraijpoel. In de brief staat zeer gedetailleerde informatie over de gang van zaken in het onderzoek. Daarin staat ook bevestigd dat er intensief is samengewerkt tegen Kraijpoel door tal van instanties. Van der Werf heeft de rechtbank gevraagd om een reeks getuigen te horen om voor de rechtbank meer klaarheid te brengen over de loop van het onderzoek. 

Beslagen

In de witwas-zaak was Kraijpoel allang geschorst uit de hechtenis maar de voorlopige hechtenis is inmiddels geheel opgeheven. Kraijpoel is het zakendoen door de procedure moeilijk gemaakt. Er liggen tientallen conservatoire beslagen op bezittingen en gelden. En de procedure zal zich nog lange tijd voortslepen.