‘T. al terechtgesteld door publicaties’

Voor het eerst reageert advocaat Inez Weski uitgebreid op de beschuldigingen over haar client Redouan T.. Deze is door één getuige, en in media, beschuldigd van huurmoorden, onder meer in de 26Koper-zaak. Een interview.


Door @Wim van de Pol

Uw client T. heeft in De Telegraaf ernstige beschuldigingen aan zijn adres gekregen. En hij heeft vorige week een kort geding deels verloren van website Vlinderscrime. Zijn naam en foto mogen op die site weliswaar niet langer voluit in beeld komen maar de zeer ernstige beschuldigingen mogen blijven staan, besloot de rechter.

Inez Weski:

Men is in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen wordt. T. is alvast terechtgesteld door publicaties. Er zijn verhalen geplaatst op internet zonder dat mij is gevraagd, of überhaupt controleerbaar wordt nagegaan: klopt dat? Ondertussen worden dat soort berichten klakkeloos overgenomen in de volgende media. Een voortdurend gescheld in client’s richting, en dan moet je kennelijk dagelijks het internet met een sleepnet afgaan of er soms weer iets nieuws staat. Vervolgens ben je kennelijk – als je dit kort geding vonnis moet begrijpen – verplicht met deze schelders in contact te gaan treden om te vragen of ze alsjeblieft willen ophouden of het willen aanpassen. Alles lijkt elkaar te bevestigen. Maar de bron is blijkbaar steeds hetzelfde verzinsel. Dat is in het geval van T. zo maar dat mechanisme bestaat in feite al langer op allerlei vlak. Er valt op een gegeven moment niet meer tegenop te boksen. Ik kan ook wel zeggen ik heb vijf bronnen en die zeggen allemaal dat u dit en dat heeft uitgehaald, in vereniging en in de voor de nachtrust bestemde uren. Zegt u maar dat het niet waar is.

Website Vlinderscrime is van een ex-crimineel die nu als journalist optreedt, Martin Kok. De rechter noemt zijn beschuldingen ‘lichtvaardig’ maar wel toegestaan. In principe mag een journalist toch informatie publiceren?

Ja dat is nou net het probleem. Dat principe heeft ook te maken met enig vertrouwen in de integriteit van de spreker. Namelijk dat iemand zijn werk als journalist doet en dus ook informatie toetst aan de betrouwbaarheid van de bron en bepaalde informatie ook probeert te bevestigen. Maar van dat onderzoek blijkt helemaal niets bij Kok. Er staan allerlei dingen op zijn site waarvan je weet dat het niet waar kan zijn, dingen die na onderzoek door de politie niet waar zijn gebleken. De voorzitter van de meervoudige strafkamer in 26Koper zei zelfs ter openbare zitting, dat hij persoonlijk allerlei onwaarheden op de site had geconstateerd. Het belangrijkste lijkt te zijn dat er beschuldigingen, dus sensatie, wordt gebracht. En dan liefst als eerste wordt gebracht.

De kort geding-rechter vond wel dat Kok onderzoek heeft gedaan.

Nou, de rechter constateerde dat Kok dat zelf zegt, dat hij onderzoek heeft gedaan. Dat is het vreemde aan die uitspraak. Want aan de ene kant lijkt de rechter te stellen dat er niet kan worden nagegaan of hij bronnen heeft, of wat die bronnen zijn, maar tegelijk zegt de rechter bijvoorbeeld, tja uw client Naoufal F. zit inderdaad vast in Ierland, en dat klopt inderdaad, maar nota bene is dat slechts voor een vals document. En daarmee zou dan gelegitimeerd zijn wat je verder allemaal schrijft, bijvoorbeeld over moorden? Dan ben je kennelijk vogelvrij?

De rechter heeft in het vonnis geschreven dat uw client Redouan T. overduidelijk een crimineel is, zonder dat specifiek te beargumenteren.

Ja. Dat is ongelofelijk natuurlijk. Daarmee zie je ook de effecten van die berichtgeving. Als je het maar lang genoeg herhaalt en in diverse media plaatst dan heeft het gerucht een leven gekregen.

De rechter zegt ook dat T. niet heeft uitgelegd dat – als hij geen moordenaar is – wat hij dan wel doet voor de kost en waar hij verblijft etc..

Ja. Maar waar slaat dat op? Iemand kan je bombarderen met valsheden en beledigingen en dan word je plotseling gedwongen om je hele leven te komen uitleggen. Dat is natuurlijk volledig de omgekeerde wereld. Dat u niet aan mij komt vertellen wat u doet voor de kost, dat maakt u verdacht? En er staat kennelijk volgens diezelfde Vlinderscrime 10 miljoen op uw hoofd? Waarom zegt u niet waar u bent?

Welke dingen zijn beweerd over Redouan T. die pertinent onwaar zijn?

Er zijn berichten verspreid dat hij allerlei moorden zou hebben gepleegd. In de 26Koper-zaak heeft ene getuige B. in door rechercheurs opgenomen gesprekken allerlei beweringen gedaan. Daar heeft het Openbaar Ministerie ten langen leste uiteindelijk ook verificatieonderzoek naar gedaan. En daarmee werd vastgesteld dat een aantal wezenlijke beweringen van B. niet klopten. En zijn bronnen konden ook niet worden nagetrokken en bevestigd, omdat hij die vooral niet wilde noemen. Hij had nog wel gezegd dat hij van een zwager van T. informatie had gehad en hij had gezegd ik heb hier het paspoort van die man. Dat paspoort wilde het OM niet eens in het dossier doen. Dat vonden ze niet relevant terwijl dat toch de bron van B. zou zijn geweest. Maar cliënt heeft niet een dergelijke zwager. Het andere verhaal was dat er een zwager zou zijn vermoord terwijl er geen dode zwager is. Dat lijken mij geen onnozele details.

Er was in de berichten op Vlinderscrime ook sprake van moord door T. op een meneer Abdellaoui in Spanje?

Ja. Maar daar is T. niet van verdacht.

Er is wel een Spaans arrestatiebevel uitgegaan tegen T..

Klopt, maar dat is helemaal niet voor de moord op meneer Abdellaoui. Gewoon niet waar. Het verhaal van getuige B. bevatte allerlei geruchten. Toen heeft de politie vervolgens gekeken of er bijvoorbeeld iemand was die in Fuengirola is vermoord. En de politie komt dan op een zaak. Maar daarvan staat positief vast dat dat niet T. is geweest, er zijn nota bene camerabeelden van de schutter. Dus cliënt wordt daar dan ook niet van verdacht. Het probleem met al dit soort fouten in de berichtgeving dat het bijna geen zin heeft om steeds te zeggen waar haalt u dat vandaan?

Waar is dat arrestatiebevel dan wel voor?

Voor iets anders. Wat dat is daar ga ik niet op in.

Heeft dat Spaanse verzoek nog tot onderzoek in Nederland geleid?

Nee, niks van gemerkt.

Is hij op dit moment in Nederland verdachte?

Nee. Niet voorzover wij weten. Er loopt geen strafprocedure. Ik heb op de zitting van 26Koper juist vanwege de beweringen van B. over moorden, over cocaïnehandel en over anderen waarvan vast kwam te staan dat dat niet waar kon zijn, aan de officier van justitie gevraagd: is mijn client verdachte dan? Kan ik me stellen? Kan ik de stukken krijgen om de verdediging te gaan voeren? De rechter-commissaris en de officier van justitie hebben gezegd, nee uw client is niet verdacht in 26Koper.

Alleen niet verdacht in 26Koper?

Inderdaad. Bedenk daarbij dat 26Koper bestaat uit van alles en nog wat aan onderzoeken.

Kan er niet nog een geheim onderzoek lopen naar T.?

Als hij nu op basis van wat hier allemaal ligt, inclusief de verklaringen van B., dus inclusief allerlei moordonderzoeken die in het dossier figureren, geen verdachte is, dan is deze periode in feite afgesloten.

T. is opgegroeid in de regio Utrecht. Heeft hij een strafblad in Nederland?

Dat was hoogstens niets relevants in de jeugdafdeling, dus niets dat al die titels als “mocrobaas van de onderwereld” of woorden van gelijke strekking rechtvaardigt.

Wat zou u zeggen als er nu toch over T. plotseling belastende informatie opduikt ergens bij justitie of politie?

Wel, de geschiedenis in andere zaken leert dat als er zo breed publiekelijk een boodschap wordt uitgedragen, als er een website is met de naam van mijn client die zelfs wordt geexploiteerd door derden, waar bedragen worden beloofd in ruil voor belastende informatie, dan weet je al dat er uit de kieren personen tevoorschijn willen komen die denken: hé dat komt wel goed uit: geld. Of: ik zit nu een straf uit en ik heb nog wel wat te melden. En zo’n persoon kan dan kiezen welk verhaal uit de media of uit de eigen fantasie hij wil gebruiken.

U vreest dat er een kroongetuige opduikt?

Die worden tegenwoordig zeer actief geronseld, waarbij kennelijk ook verzinsels welkom zijn. Men wil helaas vaak te graag de eigen kwade geruchten bevestigd zien en dat maakt de onderzoeker blind voor misleiding door dergelijke leveranciers van verhalen.

Er is op Vlinderscrime enige weken geleden een proces-verbaal van een “kroongetuige” geplaatst die uw client T. leek te belasten van moorden. Dat proces-verbaal bleek, zo maakte officier van justitie Koos Plooij op een zitting van 26Koper bekend, een vervalsing te zijn.

Ja dat krijg je dan ook. Volgens Vlinderscrime zou het niet kenbaar zijn geweest dat het vals was. Dat is onzin. Wat was er níet vals aan zou ik willen zeggen. De genoemde afdeling bestond niet meer, en dat was veel advocaten al bekend. Het schijnt dat de agent niet bestaat. Het onderzoek Pellicaan bestond niet. De persoon, de kroongetuige, die genoemd werd, bestond niet, althans er had niemand met zo’n naam in die tijd in Vught gezeten. En dat alles werd kennelijk vol genot op internet gegooid. Waarom betaal je daar geld voor als vermeende journalist? Waarom ga je dat niet eerst even natrekken? En stel je voor dat het wel waar was geweest. Dan heb je iemand opgeofferd door iemand op internet te zetten. Er was iemand rücksichtslos belast. De mensen met die naam, zijn familie, maar ook mijn client, want misschien denken anderen ook: ik wil ook zo wel geld komen verdienen bij justitie of zo’n sitebeheerder als kroongetuige of vervalser.

Er is ook sinds enige tijd een website in de lucht die de volle naam draagt van uw client Redouan T.. Daarop wordt door de onbekende eigenaar van die site geld beloofd voor informatie over T.. Gaat u daar iets tegen doen?

Het wordt een soort man-hunt. Ik moet vaststellen dat de grootste fan van die “opsporings-site” Vlinderscrime van Martin Kok is. Daar heeft het ook een nauwe band mee, er wordt informatie van Vlinderscrime opgezet. De advocaat van Kok heeft gezegd dat die site niet van Kok is. Ik denk dat dit nog niet klaar is.

Hoe bedoelt u? Heeft u aangifte gedaan?

Nee, nog niet. Er worden verschillende onderzoeken naar gedaan. En je zou mogen verwachten, dat ook van overheidswege enig halt aan deze internethysterie wordt geroepen. Het Europese Hof meende in een zaak tegen Zwitserland, dat een overheid de zorgplicht heeft dat een strafproces in de rechtszaal plaats vindt en niet op de stoep door een passerende meute schreeuwers en lynchers. De politie is nu in ieder geval onderzoek aan het doen naar dat valse proces-verbaal.