Kabinet wil internet sleepnet-tappen

Het kabinet wil dat inlichtingendiensten kunnen gaan dataminen in internetverkeer. Dat betekent dat de diensten ook toegang zullen krijgen tot internet-communicatie van andere burgers. Nu kunnen AIVD en MIVD alleen gericht internetverkeer tappen, bijvoorbeeld door een bepaald IP-nummer van een bepaald persoon te laten tappen. Maar er zijn omstandigheden dat dit moeilijk is bijvoorbeeld omdat subjecten gebruik maken van een wifi-hotspot of met opzet gebruik maken van een wifi-toegang van iemand anders.

Ook wanneer een subject internet heeft via de kabel is IP-tappen moeilijker.

Het kabinet wil nu dat in zo’n geval al het internetverkeer van de hotspot of alle wifi-verbindingen in de omgeving van het subject toegankelijk wordt. Ambtenaren van de dienst kunnen dan de gevraagde informatie eruit sorteren.

Dat zijn virtuele vangnetten. Maar de term dragnet-tappen (sleepnet-tappen) is meer op zijn plaats. De vraag is natuurlijk wie controleert wat er met de bijvangst gebeurt. Gaan de diensten informatie van en over andere Nederlandse burgers opslaan of inzien? En wie garandeert de burger dat dit niet gebeurt, want controle door een rechter komt er niet aan te pas.

Ongerichte interceptie mag op dit moment ook al voor communicatie in de ether. De MIVD onderschept zo voortdurend wereldwijd communicatie in samenwerking met diensten uit het buitenland.

Hillen wil in de loop van 2012 de Kamer verder informeren over de precieze plannen. De Commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten adviseerde (pdf) al over een uitbreiding van de tapbevoegdheid. Dat laat de minister zich geen twee keer zeggen, vandaar deze brief.

Bits of Freedom zet grote vraagtekens bij de plannen van het kabinet omdat de plannen zouden impliceren dat  de veiligheidsdiensten onschuldige internetgebruikers in hun gedrag kunnen volgen.

In de Verenigde Staten tappen veiligheidsdiensten al langer ongericht internetverbindingen af.